“เชื่อมั่นและอธิษฐาน”

มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ (ยากอบ 5:13)Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. (James 5:13) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังคงมีทั้งฝนตก และโรคระบาดกันอยู่ ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าไปเปียกฝนจนเป็นหวัด พกร่ม ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้ พระธรรมของยากอบตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องความอดทนและการอธิษฐาน เมื่อเราต้องพบเจอกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหน ขอให้เรายังคงอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์ ทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“อธิษฐานอยู่เสมอ”

จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ (เอเฟซัส 6:18)praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, (Ephesians 6:18) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ โดยที่ยังไม่เจอกับโรคระบาด แต่ยังไงก็ยังคงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ทั้งจากโรคระบาด รวมไปถึงฝนตกที่พร้อมจะมาได้ทุกเมื่อ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมจดหมายฝากของเปาโลในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้กับวิญญาณชั่ว ท่านได้แนะนำแนวทางคือ ให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อในทุกเวลา อย่างสม่ำเสมอ และสามารถอธิษฐานได้ในทุกเรื่อง พระองค์ทรงรับฟังเราเสมอ ขอให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจ มั่นใจว่าทุกอย่างจะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร […]

Read More

“มั่นใจในพระองค์”

และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง (1 ยอห์น 5:14)And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us. (1 John 5:14) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันเสมอ แม้ว่าในบางครั้งที่เริ่มรู้สึกท้อใจ แต่เรายังมีกันและกัน ยังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้าเสมอ เพื่อให้เราผ่านพ้นในทุกอุปสรรคกันไปให้ได้ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านช่วงเวลาโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ไปให้ได้นะครับ พระธรรม 1 ยอห์น เป็นพระธรรมจดหมายฝากของยอห์นที่ต้องการหนุนใจให้ผู้อ่านมีชีวิตอยู่ในสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและพระเยซู และไม่ให้หลงไปกับคำสอนผิดที่เกิดจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น เนื้อหาในส่วนของบทนี้ กล่าวถึงความรู้เรื่องชีวิตนิรันดร์ ถึงแม้เราจะเป็นคนบาป ไม่ดีแค่ไหน แต่ขอให้เรายังคงเชื่อในพระองค์เสมอ ไม่ว่าเราจะอธิษฐานทูลขอสิ่งใด ขอให้เราทูลขอในสิ่งที่ดี เหมาะสม เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า พระองค์ทรงรับฟังเราเสมอ แม้ว่าจะใช้เวลาแค่ไหน ขอให้เรายังเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ […]

Read More

“ความรักที่มั่นคง”

เพราะภูเขาทั้งหลายอาจถูกเคลื่อนย้ายไป และบรรดาเนินเขาอาจจะคลอนแคลน แต่ความรักมั่นคงของเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากเจ้า และพันธสัญญาแห่งสวัสดิภาพของเราจะไม่คลอนแคลน” พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้ (อิสยาห์ 54:10)For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed,” says the Lord, who has compassion on you. (Isaiah 54:10) สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่ 8 แล้ว อีกไม่นานก็จะเข้าเดือนที่ 9 กันแล้ว สถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้ถือว่าดีขึ้นในระดับที่สามารถจัด event กันได้แล้ว แต่อย่าลืมที่จะระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ในการเรียน […]

Read More

“เชื่อมั่นในคำอธิษฐาน”

เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น (สดุดี 34:17)When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles.  (Psalm 34:17) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยขึ้น ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพ อย่าทำให้ตัวเองเปียกฝนจนเป็นหวัด พกร่ม ใส่หน้ากาก ล้างมือ ป้องกันตัวเองใให้ห่างจากโรคระบาดกันไว้ด้วยนะครับ พระธรรมตอนนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพ้นจากความทุกข์ยาก ซึ่งเขียนโดยดาวิด แม้ว่าในช่วงนี้เราจะยังคงมีโรคระบาดที่ไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่ หรือเราจะต้องเจอกับงานที่หนัก เมื่อเราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า พระองค์จะทรงนำให้เราสามารถผ่านพ้นความยากลำบากเหล่านี้ไปให้ได้ ขอให้เรายังคงเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เสมอ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่ง”

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า? พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า? (สดุดี 27:1)The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?  (Psalm 27:1) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ฝนก็มีตกกันเป็นพักๆ ก็ทำให้อากาศดีขึ้นมาบ้าง แต่เราก็ยังคงมีในส่วนโรคระบาดที่ยังคงวนเวียนอยู่ แม้ในไทยสถานการณ์จะดีขึ้นมา แต่ในหลายพื้นที่ของโลกก็ยังคงมีโรคนี้วนเวียนอยู่ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราทั้งหลายสามารถผ่านพ้นโรคภัยนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ เป็นบทเพลงแห่งความมั่นใจในชัยชนะ ซึ่งเขียนโดยดาวิด จะเห็นได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา เหมือนเราเองมีที่กำบังที่แข็งแกร่งที่ทำให้เรารอดพ้นภัยต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่ว่าเราจะเจอกับอะไร ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“พร้อมเผชิญทุกอุปสรรค”

แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์ (สดุดี 23:4)Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. (Psalm 23:4) สวัสดีเดือนสิงหาคม ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 8 ของปีกันแล้ว อีกไม่นานก็จะหมดกันไปอีกปีแล้วช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ยังไงก็ขอให้ระวังในการดำเนินชีวิตกันด้วย ขอพระเจ้าทรงนำให้ผ่านช่วงเวลาโรคระบาดกันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้เป็นบทเพลงสดุดีของดาวิด ที่กล่าวถึงพระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรค หรือความทุกข์ยากใดๆ พระเจ้าจะทรงอยู่เคียงข้างเรา ทรงนำเราให้ผ่านพ้นความทุกข์ยากเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอน ขอให้เรายังคงเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เสมอ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ […]

Read More

“ยอมรับในความผิดบาปของเรา”

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:9)If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. (1 John 1:9) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังติดตามกัน ต้องขออภัยอย่างมากที่หายไป 1 ครั้ง พอดีช่วงนี้มีงานหลายอย่าง เลยอาจจะยุ่งสักหน่อย ตอนนี้เริ่มเปิดเทอม มีานหลายอย่างเข้ามา และกำลังอยู่ในช่วงเตรียมเรียนต่อ ป.โท ด้วยอีก ขอพระเจ้าทรงนำให้ทุกคนตั้งใจทำงาน ทำให้สำเร็จ ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยกันด้วยนะครับ พระธรรมตอนนี้ เป็นจดหมายฝากของยอห์น ที่กล่าวถึงเรื่อง พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง เมื่อเรายังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้า รู้ตัวว่าตัวเองได้กระทำในสิ่งที่เป็นบาป ขอให้เรายอมรับตัวเอง สารภาพในความผิดบาปต่อพระองค์ พระองค์จะยังคงยกโทษในความผิดบาป […]

Read More

เชื่อมั่นในพระองค์

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา (อิสยาห์ 41:10) fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. (Isaiah 41:10) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ตอนนี้กำลังคิดปรับการแสดงผลหน้าเว็บนิดหน่อย อาจจะดูแปลกตาไปบ้าง หากมีปัญหาอะไรสามารถแจ้งกันมาได้นะครับ ในช่วงนี้ยังคงมีเรื่องของโรคระบาดกันอยู่ ยังไงเราก็ต้องป้องกันตัวเองกันให้ดี ใส่หน้ากาก ล้างมือกันบ่อยๆ ด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง คำยืนยันที่จะทรงช่วยกู้อิสราเอล […]

Read More

“ก้าวเดินกันต่อไป”

แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย (อิสยาห์ 40:31)but they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint. (Isaiah 40:31) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลายอย่างก็กลับมาสู่ภาวะปกติกันแล้ว โดยเฉพาะเรื่องรถติด คนเยอะ ยังไงก็ตาม ขอให้เรายังคงระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ในการเดินทาง ในการทำทุกอย่าง รวมถึงใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือให้บ่อย เพื่อที่เราจะได้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคระบาดที่ยังคงมีอยู่ด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง ประชากรของพระเจ้าได้รับการชูใจ เมื่อเราต้องพบเจอกับอุปสรรค หรือปัญหาใด ของให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้าอยู่เสมอ […]

Read More
%d bloggers like this: