“แข็งแกร่งเหมือนอินทรี”

ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือ? ท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือ? พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์ เป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย ความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะหยั่งรู้ได้ พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมาก แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย (อิสยาห์ 40:28-31)

Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted; but they who wait for the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint. (Isaiah 40:29-31)

สวัสดีทุกท่าน ไม่ทันไรในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 10 ของปีกันแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปเร็วอย่างนี้ อย่าลืมที่จะทำในสิ่งที่เราได้ตัั้งใจไว้ ก่อนที่จะหมดปีในอีกไม่กี่เดือนนี้กันนะ

พระธรรมในตอนนี้ได้บอกให้เรารู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นนิรันดร์ ทรงประทานกำลังที่เข้มแข็งให้กับผู้คนได้ ตัวเราเองก็ควรเป็นผู้เชื่อที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพดี ถึงแม้เราจะอ่อนเปลี้ย พระเจ้าก็จะทรงทำให้เราทนได้และบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีย์ ได้รับการยกชูขึ้นทั้งอารมณ์และจิตวิญญาณ ขอพระเจ้าทรงนำให้เรามีความเข้มแข็ง ทนต่ออุปสรรค ให้พระเจ้าทรงนำในชีวิตของเราด้วยครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.