Tag: bible verse

“ละความกังวล”

จง​ละ​ความ​กัง​วล​ทุก​อย่าง​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย (1 เปโตร 5:7)casting all your anxieties on him, because he cares for you. (1 Peter 5:7) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้เราต้องพบเจอกับสถานการณ์โรคระบาดที่หนักขึ้นในช่วงนี้ ทำให้เราจะต้องระมัดระวังในการทำงาน ในการเรียน ในการเดินทางไปไหน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอให้เรายังคงระมัดระวังตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยเวลาที่จะต้องพบเจอกับผู้อื่น ล้างมือให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมจดหมายของเปโตรในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่อง จงดูแลฝูงแกะของพระเจ้า เราควรที่จะเชื่อและวางใจในพระเจ้า พยายามละความกังวล ความทุกข์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์ รู้จักควบคุมตัวเอง ระมัดระวังในการดำเนินชีวิต พระองค์ทรงห่วงใย ทรงรักพวกเราทุกคน ไม่ว่าพวกเราจะเป็นใคร มาจากไหน ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงนำเราไปในหนทางที่เหมาะสมต่อไป ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“กลับใจใหม่”

องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์ ตาม​ที่​บาง​คน​คิด​นั้น แต่​ทรง​อด​ทน​กับ​พวก​ท่าน พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่ (2 เปโตร 3:9)The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. (2 Peter 3:9) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลาย ๆ คนได้หยุดในช่วงสงกรานต์ แต่เราก็ยังคงต้องอยู่กันบ้านเป็นส่วนใหญ่ บางคนอาจจะได้กลับต่างจังหวัดกันบ้าง แต่ช่วงนี้ยังคงมีโรคระบาดอยู่ เลยทำให้หลายคนต่างกลัว ซึ่งพวกเราเองก็ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ในการเดินทาง หรือในการทำสิ่งใด ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่านทั้งในการเดินทาง รวมถึงรอดจากภัยโรคระบาดกันด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง พระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมาของอค์พระผู้เป็นเจ้า […]

Read More

“พระองค์ทรงยอมเพื่อพวกเรา”

แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา (โรม 5:8)but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. (Romans 5:8) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงโรคระบาดเริ่มกลับมาอีกครั้งแล้ว ยังไงก็ระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตกันให้ดี ใส่หน้ากาก ล้างมือให้บ่อย หวังว่าเราจะผ่านกันไปในช่วงนี้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง ผลของการถูกชำระให้ชอบธรรม ไม่ว่าเราจะต้องพบเจออะไร ขอให้เรายังคงอดทน ยืนหยัดในความเชื่อ เชื่อมั่นว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลาย เราเองก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในความเชื่อ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านตัวเรา อย่างน้อยก็ให้พวกเราได้รับรู้ถึงพระองค์บ้าง ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“ทรงพระชนม์อยู่”

แต่​บัด​นี้ พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ของ​พวก​ที่​ล่วง​หลับ​ไปเพราะ​ว่า​ใน​เมื่อ​ความ​ตาย​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ก็​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เช่น​กัน (1 โครินธ์ 15:20-21)But in fact Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep.For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. (1 Corinthians 15:20-21) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญของคริสเตียน เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาม ทำให้เห็นได้ว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่กับเราเสมอ ในพระธรรมจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ตอนนี้ กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซู และการที่คนตายเป็นขึ้นมา ซึ่งตรงกับในช่วงนี้พอดี เมื่อเรารู้แล้วว่า […]

Read More

“ช่วยเหลือกันและกัน”

เพราะ​ฉะ​นั้น​จง​หนุน​ใจ​กัน และ​ต่าง​คน​ต่าง​จง​เสริม​สร้าง​กัน​ขึ้น ตาม​อย่าง​ที่​พวก​ท่าน​กำ​ลัง​ทำ​อยู่​นั้น (1 เธสะโลนิกา 5:11 )Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing. (1 Thessalonians 5:11) สวัสดีทุกท่านจ้า ต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เขียนบล็อกของสัปดาห์ที่แล้ว พอดีมีงานจะต้องเคลียร์ให้เสร็จ เลยไม่สะดวกทำ ในช่วงนี้ผมมีเรียน ป.โท เลยจะทำให้ยุ่ง ๆ บ้างเป็นบางช่วง ยังไงก็ฝากอธิษฐานเผื่อผมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ อยู่ในข้อสุดท้ายของหัวข้อ การเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ได้สอนให้เรามีสติ รู้จักระวัง เราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างกันและกัน เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เรายังมีอีกหลายคนที่จะคอยสนับสนุนเราในการดำเนินชีวิต ในการทำทุกอย่าง ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นไปได้ในทุกเรื่องด้วยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ 

Read More

“เชื่อและวางใจ”

จง​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​ด้วย​สุด​ใจ​ของ​เจ้า และ​อย่า​พึ่ง​พา​ความ​รอบ​รู้​ของ​ตน​เอง จง​ยอม​รับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้า แล้ว​พระ​องค์​เอง​จะ​ทรง​ทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบ​รื่น (สุภาษิต 3:5-6)Trust in the Lord with all your heart, ​​​​​​​and do not lean on your own understanding. ​​​​​​​​​​​In all your ways acknowledge him, ​​​​​​​and he will make straight your paths. ​​​ (Proverbs 3:5-6) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้มีอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยละ ช่วงนี้ผมเองจะยุ่งๆ อยู่ไม่น้อย มีทั้งเรื่องงาน เรื่องเรียนที่ต้องมีการบ้าน หรือเตรียมสอบ ยังไงก็ฝากอธิษฐานเผื่อผมในเรื่องเหล่านี้ด้วย ให้ทุกอย่างสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พระธรรมในตอนนี้กล่าวในเรื่อง คำตักเตือนให้ไว้วางใจและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า เราเองควรไว้วางใจในพระเจ้า ความรู้ของมนุษย์ไม่อาจเทียบได้เลยกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา เมื่อเราได้เชื่อ วางใจ […]

Read More

“เชื่อมั่นแม้มองไม่เห็น”

ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น (ฮีบรู 11:1)Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. (Hebrew 11:1) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ แม้ในช่วงนี้ผมเองอาจจะยุ่ง ๆ อยู่ไม่น้อย ทั้งงานประจำและการเรียน ป.โท ก็ตาม ผมเองก็จะพยายามที่จะให้เวลาในการแบ่งปันข้อพระคัมภีร์หนุนใจ แชร์เรื่องราวดี ๆ เพื่อที่จะให้ผู้คนได้ยินและเข้าใจในข้อพระคัมภีร์อย่างเข้าใจได้ง่าย ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ในการทำต่อ ๆ ไปด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้ ผู้เขียนได้ส่งจดหมายไปถึงคริสเตียนชาวฮีบรูที่พบเจอกับการต่อต้าน ความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยในตอนนี้กล่าวถึงในเรื่องความเชื่อ ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของจดหมาย ที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ความเชื่อทำ รวมไปถึงแนวทางในการทำงาน ความเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบหน้ามืดตามัว แต่ให้เราเชื่อฟังในพระคำของพระองค์อย่างมั่นใจ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ดังนี้แล้ว ขอให้เรายังคงเชื่อมั่นในพระองค์ และนำไปปฏิบัติจริง ๆ แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน […]

Read More

“พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก (1 ยอห์น 4:7-8)Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. (1 John 4:7-8) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีการผ่อนปรน ออกไปไหนได้บ้าง แต่ก็ยังคงต้องระวังในการเดินทาง ในการทำงาน หรือในการเรียน ไม่ว่าจะไปไหนขอให้ระวังตัวเอง อย่าทำอะไรที่เสี่ยงที่จะติดโรคอะไรจากใคร […]

Read More

“รักและให้เกียรติกัน”

“ขอ​ให้​ความ​รัก​มา​จาก​ใจ​จริง จง​เกลียด​ชัง​สิ่ง​ที่​ชั่ว จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน อย่า​อ่อน​ระอา จง​มี​จิต​ใจ​กระ​ตือ​รือ​ร้น​ด้วย​พระ​วิญ​ญาณ จง​ปรน​นิบัติ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ” (โรม 12:9-11)“Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. ” (Romans 12:9-11) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้กลับมาลงในเว็บเดิมได้แล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ยังกลับมาใช้ได้ […]

Read More

“รักที่การกระทำและความจริง”

“ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง” (1 ยอห์น 3:18)“Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. “ (1 John 3:18) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามกัน แม้ในช่วงนี้ใครหลายคนก็มีทั้งความเดือดร้อนจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ชีวิตยากลำบาก ต้องทำงานที่บ้าน หรือต้องเรียนออนไลน์ หรือจะต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ยังไงสิ่งเหล่านี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้มีคำสำคัญที่เน้นคือ “จงรักกันและกัน” ซึ่งยอห์น ผู้เขียนได้เน้นย้ำให้เรารักซึ่งกันและกัน เหมือนที่พระเยซูทรงรักพวกเราทุกคน ถึงกับยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลาย เมื่อมาดูที่ตัวเรา เราเองก็ควรรักผู้อื่นเหมือนที่รักตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่เราพูดเท่านั้น แต่ให้เรากระทำออกมาจริง ๆ ไม่มีการเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว แต่ให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible […]

Read More