Tag: wbo

“แม้เจอทุกข์ยาก พระองค์ทรงช่วยเราเสมอ”

เมื่อ​มี​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก เขา​ทั้ง​หลายได้​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์ แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ทุกข์​ใจ พระ​องค์​ทรง​ใช้​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​ไป​รัก​ษา​เขา​ทั้ง​หลาย และ​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​จาก​หลุม​มรณา (สดุดี 107:19-20)Then they cried to the LORD in their trouble, and he delivered them from their distress. He sent out his word and healed them, and delivered them from their destruction. (Psalms 107:19-20) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ดูเหมือนจะดีขึ้น มีการเปิดประเทศกันมากขึ้น เริ่มจะทำอะไรต่ออะไรได้ตามปกติกันบ้างแล้ว แต่ยังไงเราก็ยังคงต้องระวังในการดำเนินชีวิต ยังมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนตกกันอยู่บ้าง ยังไงก็ดำเนินชีวิตกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ พระธรรมเริ่มต้นของบรรพที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพระธรรมสดุดีในตอนนี้ ได้บอกให้เราจงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงช่วยให้พ้นจากความยากลำบาก เมื่อเราต้องพบเจอกับความทุกข์ใจ หรืออุปสรรค […]

Read More

“ทรงนำให้ผ่านพ้นไปได้”

ไม่​มี​การ​ทด​ลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้น​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย นอก​เหนือ​การ​ทด​ลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์ พระ​เจ้า​ทรง​ซื่อ​สัตย์ พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทด​ลอง​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ทน​ได้ และ​เมื่อ​ถูก​ทด​ลอง พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​มี​ทาง​ออก​ด้วย เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​มี​กำ​ลัง​ทน​ได้ (1 โครินธ์ 10:13)No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. […]

Read More

“จงมาหาเรา”

บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา” (มัทธิว 11:28-30)Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is […]

Read More

“อย่ากลัวเลย”

เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​กับ​พวก​ท่าน สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้​กับ​ท่าน​นั้น เรา​ไม่​ได้​ให้​อย่าง​ที่​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​เป็น​ทุกข์ อย่า​กลัว​เลย (ยอห์น 14:27)Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. (John 14:27) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศก็ร้อนขึ้นอย่างมากมาย โควิดก็เช่นกัน เราเองก็ต้องปรับตัวกับโควิดและอยู่กับมันไปเรื่อย ๆ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำงาน ในการทำทุกอย่างด้วย เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึง พระสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิิ์ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเราทุกคน พระองค์ทรงมอบสันติสุขให้กับเราได้ ซึ่งสันติสุขนี้ไม่เหมือนที่โลกให้กับเรา พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ […]

Read More

“ยอมรับแบกบาปเพื่อพวกเรา”

พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​รับ​แบก​บาป​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ ที่​ต้น​ไม้​นั้น เพื่อ​ว่า​เรา​จะ​ตาย​ต่อ​บาป​ได้ และ​ดำ​เนิน​ชีวิต​เพื่อ​ความ​ชอบ​ธรรม ด้วย​บาด​แผล​ของ​พระ​องค์ พวก​ท่าน​จึง​ได้​รับ​การ​รักษา​ให้​หาย (1 เปโตร 2:24)He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. (1 Peter 2:24) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็ผ่านช่วงวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยกันไปไม่นาน ต้องกลับมาทำงานที่เรารักกันต่อ แม้สถานการณ์โรคโควิดจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในดารดำเนินชีวิต ในการเดินทาง หรือกระทำในสิ่งใด ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องผ่านช่วงนี้และปรับตัวกันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องพระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการทนทุกข์ จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงแบกรับความบาปทั้งหมดที่เรามี และได้ทรงยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขน และทรงคืนพระชนม์ เพื่อให้ความบาปทั้งหมดของเราได้รับการชำระให้หาย จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงยอมสละชีวิต […]

Read More

“ใจ​ร่า​เริง​เป็น​ยา​อย่าง​ดี”

ใจ​ร่า​เริง​เป็น​ยา​อย่าง​ดี แต่​จิต​ใจ​ชอก​ช้ำ​ทำ​ให้​กระ​ดูก​แห้ง (สุภาษิต 17:22)A joyful heart is good medicine, ​​​​​​​but a crushed spirit dries up the bones. ​​​(Proverbs 17:22) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ ปีใหม่ไทย หลายๆ คนก็น่าจะได้กลับบ้านต่างจังหวัด ไปเที่ยวพักผ่อน หรือพักผ่อนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหน หรือยังต้องทำงานกันอยู่ ขอให้เรายังคงต้องระวังในการดำเนินทาง อย่างน้อยก็ใส่มาสก์ ล้างมือให้บ่อย พกสเปรย์แอลกฮอลไว้บ้าง อย่างน้อยก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้กันไปให้ได้โดยไม่ติดโควิด ไม่พบเจออุบัติเหตุใดๆ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอน ซึ่งมีหลายคำสอนของท่านที่น่าสนใจ ในพระธรรมช่วงนี้ได้บอกว่า ให้เรามีความร่าเริงยินดี มีความสุข เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตกันต่อไปได้ แม้ว่าจะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาเองก็ยาก เพราะเราจะต้องพบเจอกับทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน แต่ขอให้เรายังคงทำให้ตัวเองมีความสุขใจ ร่าเริง เพื่อให้เราก้าวไปข้างหน้า ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนได้รับรู้ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible […]

Read More

“ก้าวไปข้างหน้าต่อไป”

ข้า​แต่​องค์​เจ้า​นาย มนุษย์​ดำ​รง​ชีพ​ด้วย​สิ่ง​เหล่า​นี้ และ​วิญ​ญาณ​จิต​ของ​ข้า​พระ​องค์​ก็​มี​ชีวิต​ด้วย​สิ่ง​ทั้งหมด​นี้ ขอ​ทรง​ให้​ข้า​พระ​องค์​หาย​ดี​และ​ให้​ข้า​พระ​องค์​มี​ชีวิตอยู่ นี่​แน่ะ เพื่อ​สวัสดิ​ภาพ​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​จึง​มี​ความ​ขม​ขื่น​อย่าง​ยิ่ง แต่​พระ​องค์​ทรง​ฉุด​ชีวิต​ของ​ข้า​พระ​องค์ ออก​จาก​หลุม​ของ​ความ​พิ​นาศ เพราะ​พระ​องค์​ทรง​เหวี่ยง​บาป​ทั้ง​หมด​ของ​ข้า​พระ​องค์ ไว้​ข้าง​หลัง​ของ​พระ​องค์ (อิสยาห์ 38:16-17)O Lord, by these things men live, ​​​​​​​and in all these is the life of my spirit. ​​​​​​​Oh restore me to health and make me live! ​​​​​​​​​​​Behold, it was for my welfare ​​​​​​​that I had great bitterness; ​​​​​​​but in love you have delivered […]

Read More

“ทรงรักษาให้หาย”

เพราะ​เรา​จะ​คืน​สุข​ภาพ​ดี​แก่​เจ้า และ​เรา​จะ​รัก​ษา​บาด​แผล​ของ​เจ้า​ให้​หาย พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ เพราะ​เขา​ทั้ง​หลาย​เรียก​เจ้า​ว่า​พวก​นอก​คอก ‘คือ​ศิโยน​ซึ่ง​ไม่​มี​ใคร​ต้อง​การ’ (เยเรมีย์ 30:17)For I will restore health to you, ​​​​​​​and your wounds I will heal, ​​​​​​​declares the Lord, ​​​​​​​because they have called you an outcast: ​​​​​​​‘It is Zion, for whom no one cares!’ ​​​ (Jeremiah 30:17) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเดือนที่ 4 ของปีแล้ว ช่วงนี้อากาศก็จะร้อนๆ หน่อย และมีช่วงหยุดวันสงกรานต์กันด้วย ยังไงก็เตรียมตัวกันด้วย ทั้งการเดินทาง ไปเที่ยว หรือทำอะไรก็ตาม เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นทุกช่วงเวลากันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในบทนี้เป็นสัญญาถึงการกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอลและยูดาห์ ในตอนนี้พระองค์ทรงสัญญาจะดูแลรักษาพวกเขาให้หายป่วย แม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีใครต้องการก็ตาม […]

Read More

“ทรงเสริมกำลัง และชูมือของเราขึ้นมา”

อย่า​กลัว​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า อย่า​ขยาด เพราะ​เรา​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เรา​จะ​เสริม​กำลัง​เจ้า เรา​จะ​ช่วย​เจ้า เรา​จะ​ชู​เจ้า​ด้วย​มือ​ขวา​อัน​ชอบ​ธรรม​ของ​เรา (อิสยาห์ 41:10)​​​​​​​​fear not, for I am with you; ​​​​​​​be not dismayed, for I am your God; ​​​​​​​I will strengthen you, I will help you, ​​​​​​​I will uphold you with my righteous right hand. ​​(Isaiah 41:10) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ยังคงมีโรคระบาดกันอยู่ ยังไงก็ขอให้ระวังตัวในการดำเนินชีวิต ในการทำงาน หรือในการเดินทางไปไหนต่อไหนกันด้วย ในช่วงนี้ผมเองก็อาจจะยุ่งอยู่บ้าง เพราะมีงานของสถาบันติดๆ กันในช่วงนี้ ฝากอธิษฐานเผื่อ ให้งานต่าง ๆ ที่ผมจะต้องทำนั้นสำเร็จและผ่านไปได้ด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นคำยืนยันที่พระเจ้าจะทรงช่วยกู้อิสราเอล […]

Read More

“อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​”

การ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​รักษา​ผู้​ป่วย​ให้​หาย​โรค และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​เขา​ลุก​ขึ้น​ได้ และ​ถ้า​เขา​เคยทำ​บาป พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​ให้​อภัย (ยากอบ 5:15)And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. (James 5:15) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังคงมีโรคระบาดที่ยังคงอยู่ และคงอยู่อย่างนี้กันไปตลอด ยังไงก็ขอให้เราสามารถผ่านพ้นกันไปได้ สามารถอยู่ร่วมกับโรคนี้กันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ พระธรรมจดหมายของยากอบในตอนนี้อยู่ในช่วงท้าย ที่ผู้เขียนได้บอกให้ผู้อ่านมีความอดทนและให้อธิษฐาน ในช่วงพระธรรมตอนที่นำเสนอนี้มีการกล่าวว่า หากใครมีความทุกข์ มีความสุข หรือเจ็บป่วย ก็ให้อธิษฐาน มีให้เชิญผู้ปกครองมาอธิษฐานด้วย การอธิษฐานด้วยความเชื่อนั้นสามารถรักษาอาการป่วยให้หายได้ หรือถ้าเคยกระทำบาป พระองค์ก็ให้อภัย คำอธิษฐานมีพลังให้เกิดผล เมื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอย่างนี้ ตัวเราเองก็ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า […]

Read More