Tag: weekly bible

“จงขอบพระคุณพระเจ้า”

จง​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​ยาห์​เวห์ เพราะ​พระ​องค์​ประเสริฐ เพราะ​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ดำ​รง​เป็น​นิตย์ (สดุดี 107:1)Oh give thanks to the Lord, for he is good, ​​​​​​​for his steadfast love endures forever! ​​​ (Psalms 107:1) สวัสดีทุกท่าน ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 7 ของปีแล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริง และช่วงนี้ก็เริ่มจะใช้ชีวิตกันตามปกติได้มากขึ้น หลายโรงเรียนก็เปิดกันแล้ว แล้วก็ต้องพบเจอกับรถติด โรคระบาดก็ยังคงมีอยู่ ยังไงพวกเราเองก็ยังต้องระวังกันต่อไป เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ พระธรรมสดุดีตอนนี้ อยู่ในช่วงต้นของบรรพ 5 ซึ่งได้บอกให้เราขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงช่วยให้เราพ้นจากความยากลำบาก เหมือนในช่วงเวลานี้ที่เราก็ยังต้องทำงาน เรียน และยังต้องพบเจอกับโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเรา หลายๆ คนก็ติดกันไปแล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่ดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเราได้ ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้า เชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยเราเสมอ พระองค์ทรงรักและห่วงใยเรา แม้เราเองจะไม่มีความสมบูรณ์แบบ แต่พระองค์ก็ทรงรักและเป็นห่วงเราที่เป็นเราเอง ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราด้วยครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม […]

Read More

“เสริมกำลังให้เราก้าวต่อไป”

ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า (ฟิลิปปี 4:13)I can do all things through him who strengthens me. (ฟิลิปปี 4:13) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกัน แม้ว่าจะไม่ได้มีคนดูอะไรมากมาย แต่ก็ยังอยากที่จะทำต่อไปเรื่อย ๆ แม้อาจจะยุ่งไปบ้าง แต่ก็จะทำออกมาให้ดีที่สุด เพื่อให้เป็นพระพรกับทุกคน ในช่วงนี้ก็เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ มีการพบเจอ ออกเดินทางกันมากขึ้น แต่เราก็ยังคงต้องระวังกับโควิด-19 กันอยู่ และอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ในตอนนี้เป็นช่วงท้ายที่เปาโลได้ตอบรับในเรื่องของฝากจากชาวฟิลิปปี จะเห็นว่าชาวฟิลิปปีได้ให้ความช่วยเหลือเปาโลในการส่งของจำเป็นมาให้ จะเห็นได้ว่า แม้ว่าท่านเปาโลจะต้องเจอกับอุปสรรคใดๆ ในการรับใช้ พระองคฺ์ก็ทรงช่วยเหลือ เสริมกำลังให้กับท่านในการทำงานอยู่ตลอด เมื่อเห็นภาพเช่นนี้แล้ว ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำ ให้เราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ เพื่อให้เราจะได้มีกำลังก้าวต่อไปกับทุกอุปสรรคได้เสมอ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“จงละความกังวล ให้พระองค์ทรงนำเรา”

จง​ละ​ความ​กัง​วล​ทุก​อย่าง​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย (1 เปโตร 5:7)casting all your anxieties on him, because he cares for you. (1 Peter 5:7) สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง มีฝนตกอยู่บ้าง และเริ่มที่จะเปิดประเทศ กลับเข้าสู่ภาวะที่ปกติกันมากขึ้น ยังไงเราเองก็ยังต้องระวังในการดำเนินชีวิตกันอยู่ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ได้บอกให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้า ให้เรามีความเอาใจใส่ดูแลลูกแกะด้วยความเต็มใจ ไม่หวังในสิ่งใดๆ ยังคงยอมเชื่อฟังผู้อาวุโส มีความถ่อมตัว และให้เราปล่อยความกังวลให้พระเจ้าทรงนำ พระองค์ทรงห่วงใยพวกเรา ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำ เสริมกำลังให้เราผ่านพ้นไปได้ในทุกอุปสรรคด้วยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อิน​ทรี”

แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​กำลัง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อิน​ทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย (อิสยาห์ 40:31)but they who wait for the Lord shall renew their strength; ​​​​​​​they shall mount up with wings like eagles; ​​​​​​​they shall run and not be weary; ​​​​​​​they shall walk and not faint. ​​​ (Isaiah 40:31) สวัสดีเดือนที่ 6 ของปีครับ ไม่ทันไรก็จะถึงครึ่งปีหลังกันแล้ว วันเวลาผ่านไปเร็วดี ช่วงนี้หลายโรงเรียน หลายสถาบันเริ่มจะเปิดเทอมกันแล้ว เริ่มจะมีสภาวะที่ดูปกติมากขึ้น ถึงว่าเรายังคงอยู่ในสภาวะที่มีโรคระบาดอยู่ ขอให้เราเองยังคงต้องระวังตัวในการดำเนินชีวิต ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราทั้งหลายให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึง ประชากรของพระเจ้าได้รับการชูใจ ซึ่งในส่วนท้ายของตอนนี้ก็ได้บอกให้เรายังคงรอคอยพระเจ้า ให้เราได้รับกำลังที่มาจากพระองค์ […]

Read More

“แม้เจอทุกข์ยาก พระองค์ทรงช่วยเราเสมอ”

เมื่อ​มี​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก เขา​ทั้ง​หลายได้​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์ แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ทุกข์​ใจ พระ​องค์​ทรง​ใช้​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​ไป​รัก​ษา​เขา​ทั้ง​หลาย และ​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​จาก​หลุม​มรณา (สดุดี 107:19-20)Then they cried to the LORD in their trouble, and he delivered them from their distress. He sent out his word and healed them, and delivered them from their destruction. (Psalms 107:19-20) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ดูเหมือนจะดีขึ้น มีการเปิดประเทศกันมากขึ้น เริ่มจะทำอะไรต่ออะไรได้ตามปกติกันบ้างแล้ว แต่ยังไงเราก็ยังคงต้องระวังในการดำเนินชีวิต ยังมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนตกกันอยู่บ้าง ยังไงก็ดำเนินชีวิตกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ พระธรรมเริ่มต้นของบรรพที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพระธรรมสดุดีในตอนนี้ ได้บอกให้เราจงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงช่วยให้พ้นจากความยากลำบาก เมื่อเราต้องพบเจอกับความทุกข์ใจ หรืออุปสรรค […]

Read More

“ทรงนำให้ผ่านพ้นไปได้”

ไม่​มี​การ​ทด​ลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้น​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย นอก​เหนือ​การ​ทด​ลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์ พระ​เจ้า​ทรง​ซื่อ​สัตย์ พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้​พวก​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทด​ลอง​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ทน​ได้ และ​เมื่อ​ถูก​ทด​ลอง พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​มี​ทาง​ออก​ด้วย เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​มี​กำ​ลัง​ทน​ได้ (1 โครินธ์ 10:13)No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. […]

Read More

“มีเรี่ยวแรงขึ้นมา”

พระ​องค์​ประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย และ​ผู้​ไม่​มี​พลัง​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ให้​มี​เรี่ยวแรง​มาก (อิสยาห์ 40:29)He gives power to the faint, ​​​​​​​and to him who has no might he increases strength. ​​​ (Isaiah 40:29) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามอ่าน Weekly Bible กันอยู่ ในช่วงนี้อาจจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามา ทำให้อาจจะทำเสร็จช้า แต่ผมเองก็จะพยายามแบ่งเวลาสักนิดในการเขียนบล็อกนี้ เพื่อให้ผู่คนได้เห็นบ้าง อย่างน้อยก็ให้ผู้คนได้คิดถึงข้อพระคัมภีร์ที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้สักนิดก็ยังดี ยังไงในช่วงนี้ประเทศเริ่มเปิดแล้ว ก็อย่าลืมที่จะยังคงดูแลตัวเองกันให้ดี เพื่อให้เราทั้งหลายรอดพ้น ผ่านพ้นโควิด-19 กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้กล่าวถึงประชากรของพระเจ้าได้รับการชูใจ แม้ว่าเราจะอ่อนเปลี้ย เหมือนจะไม่มีเรี่ยวแรง แต่พระจ้าจะทรงเสริมกำลังให้กับพวกเขาให้มีกำลัง เรี่ยวแรงในการดำเนินชีวิต เหมือนนกอินทรีที่บินไม่รู้จักเหนื่อย ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“จงมาหาเรา”

บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา” (มัทธิว 11:28-30)Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is […]

Read More

“อย่ากลัวเลย”

เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​กับ​พวก​ท่าน สันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้​กับ​ท่าน​นั้น เรา​ไม่​ได้​ให้​อย่าง​ที่​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​เป็น​ทุกข์ อย่า​กลัว​เลย (ยอห์น 14:27)Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. (John 14:27) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศก็ร้อนขึ้นอย่างมากมาย โควิดก็เช่นกัน เราเองก็ต้องปรับตัวกับโควิดและอยู่กับมันไปเรื่อย ๆ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำงาน ในการทำทุกอย่างด้วย เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึง พระสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิิ์ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา พระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเราทุกคน พระองค์ทรงมอบสันติสุขให้กับเราได้ ซึ่งสันติสุขนี้ไม่เหมือนที่โลกให้กับเรา พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ […]

Read More

“ยอมรับแบกบาปเพื่อพวกเรา”

พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​รับ​แบก​บาป​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ ที่​ต้น​ไม้​นั้น เพื่อ​ว่า​เรา​จะ​ตาย​ต่อ​บาป​ได้ และ​ดำ​เนิน​ชีวิต​เพื่อ​ความ​ชอบ​ธรรม ด้วย​บาด​แผล​ของ​พระ​องค์ พวก​ท่าน​จึง​ได้​รับ​การ​รักษา​ให้​หาย (1 เปโตร 2:24)He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. (1 Peter 2:24) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็ผ่านช่วงวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยกันไปไม่นาน ต้องกลับมาทำงานที่เรารักกันต่อ แม้สถานการณ์โรคโควิดจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในดารดำเนินชีวิต ในการเดินทาง หรือกระทำในสิ่งใด ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องผ่านช่วงนี้และปรับตัวกันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องพระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการทนทุกข์ จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงแบกรับความบาปทั้งหมดที่เรามี และได้ทรงยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขน และทรงคืนพระชนม์ เพื่อให้ความบาปทั้งหมดของเราได้รับการชำระให้หาย จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงยอมสละชีวิต […]

Read More