WBO1-Aug2013 “สารภาพบาป”

sin-picture1_500x500

1 ยอห์น 1:8-9 ถ้า​เรา​กล่าว​ว่า​เรา​ไม่​มี​บาป เรา​ก็​หลอก​ตัว​เอง และ​สัจจะ​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ตัว​เรา​เลย ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น

1 John 1:8-9  If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.  If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.

สวัสดีครับ เข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือนที่ 8 กันแล้ว ไม่ทันไรก็ใกล้จะหมดปีกันอีกแล้ว อากาศก็ยังคงมีแปรปรวน ฝนตกบ้าง เย็นบ้าง ร้อนบ้าง ยังไงก็ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ข้อพระธรรม 1 ยอห์น เป็นจดหมายฉบับแรกของยอห์น หนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูได้เขียนไว้ เพื่อหนุนใจใหเสามัคคีธรรมร่วมกับพระเจ้า พระเยซู และเตือนไม่ให้หลงไปกับคำสอน หรือความเชื่อเท็จที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกวัตถุ ซึ่งทำให้หลายๆ คนหลงไป ในช่วงนี้เป็นคำสอนในเรื่องของความสว่างและความมืด

มีใครในที่นี้คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบ ไม่มีที่ติ เป็นคนที่ดีพร้อมไปซะทุกอย่าง ไม่ได้ทำผิดบาปอะไรเลยบ้าง คิดว่าคงหายาก หรือไม่มี ถ้ามี คนนั้นก็น่าจะหลอกตัวเอง เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนแต่เคยกระทำในสิ่งที่ผิด หรือต้องเจอกับความผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้น ดังนั้น เมื่อเรารู้ตัวว่าเราทำผิด เราก็ควรที่จะสำนึกว่า เราทำผิดไปนะ เราไม่ควรที่จะกระทำสิ่งนั้นอีก พระองค์ทรงยอม ทรงให้อภัยเราอยู่แล้ว เพียงแค่เรายอม ยอมรับในความผิดพลาดของเรา ที่เราได้กระทำไป ขอพระองค์ทรงนำเราในการดำเนินชีวิต ให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกันด้วยนะครับ

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงที่เตือนให้เรารู้ว่า เมื่อเราทำผิดพลาดไป เราควรที่จะสำนึกว่าเราทำผิด อธิษฐาน สารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงให้อภัยเราอยู่แล้ว

เพลง กลับใจ ร้องโดย ฟ้า คจ.สืบสัมพันธวงศ์ 

อัลบั้ม Geyser – Deep

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=vW-mxgJaXj8]

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.