“ทรงเป็นโล่ปกป้องเรา”

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาห์เวห์ และพระองค์ตรัสตอบข้าพระองค์จากภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ เส-ลาห์ ข้าพเจ้านอนลงและหลับไป ข้าพเจ้าตื่นขึ้น เพราะพระยาห์เวห์ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆ ซึ่งตั้งตนต่อสู้ข้าพเจ้าอยู่รอบด้าน (สดุดี 3:3-6)
But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. Selah, I lay down and slept; I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. (Psalm 3:3-6)

สวัสดีทุกท่านครับ ในบางครั้ง เมื่อเราต้องพบกับความเครียดจากการทำงาน หรือต้องเจอกับการจราจรที่รถติดกันอยู่บ่อยครั้ง เราควรที่จะหาทางผ่อนคลายจากสิ่งที่เครียดเหล่านั้นบ้าง เช่น การฟังเพลง หาอะไรทำในสิ่งที่ชอบ หรือสนใจ หรือหนทางที่ดีที่สุดคือ หาเวลาในการอธิษฐาน เฝ้าเดี่ยว หรือนมัสการพระเจ้า แบบที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร ร้องคนเดียว หรืออาจจะรวมเป็นกลุ่มเซลล์ก็ไม่ว่าอะไร อย่างน้อยสิ่งนี้จะช่วยให้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีออกไปได้ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการทำงาน ในการเรียน และการทำทุกอย่างตลอดสัปดาห์นี้นะครับ

พระธรรมตอนนี้ ดาวิดได้เปรียบพระลักษณะพระเจ้าเป็นเหมือนโล่ หรือแหล่งคุ้มภัย ท่านได้เชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงรื้อฟิ้นราชบัลลังก์ของท่าน สาเหตุที่ท่านทำแบบนี้เพราะท่านแน่ใจในการช่วยกู้ของพระองค์ มั่นใจว่าพระองค์จะทรงปกป้องท่านจากศัตรู หรืออันตรายต่างๆ ที่ล้อมรอบท่าน เมื่อมาดูที่ตัวเรา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา รวมไปถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆ เราสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยการทรงนำจากพระเจ้า ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงนำให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.