Tag: friends

“เพื่อนกัน ไม่ทิ้งกัน”

มิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลา และพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก (สุภาษิต 17:17)A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. (Proverbs 17:17) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงสถานการณ์ที่ออกไปไหนไม่ค่อยได้อย่างนี้ ก็จะทำให้เราไม่ค่อยได้เจอเพื่อนกันเลย ทั้งเพื่อนร่วมงาน เพื่อนที่โรงเรียน หรือเพื่อนที่โบสถ์ แต่ตอนนี้เราสามารถติดต่อกันได้หลายช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์ Facebook Zoom หรือ Google Hangouts หรืออื่นๆ ที่เราจะสามารถติดต่อกันได้เสมอ ในส่วนนี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอน ซึ่งสอนในเรื่องของเพื่อน ว่าเราควรมีเพื่อน มิตรสหายที่ดี หรือพี่น้องที่จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เสมอ อย่าลืมที่จะผูกมิตร ติดต่อพวกเขากันไว้ ถามสารทุกข์สุขดิบ หรือหากทุกข์ใจก็อธิษฐานเผื่อกัน ไว้ว่าจะต้องเผชิญกับเรื่องใด ขอพระเจ้าทรงนำให้เราก้าวไปด้วยกันต่อไปได้นะครับ ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ Facebook Notice […]

Read More

WBO4-Aug2015 “เพื่อน”

สุภาษิต 17:17 มิตร​สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กัน​ยาม​ทุกข์​ยาก Proverbs 17:17 ​​​​​​​​A friend loves at all times, ​​​​​​​and a brother is born for adversity. ​​​ Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO2-Jul2015 “มิตรสหาย”

สุภาษิต 17:17 มิตร​สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กัน​ยาม​ทุกข์​ยาก Proverbs 17:17 ​​​​​​​​A friend loves at all times, ​​​​​​​and a brother is born for adversity. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO3-Mar2014 “เราไม่ได้อยู่คนเดียว”

สุภาษิต 17:17 มิตร​สหาย​ย่อม​รัก​กัน​ทุก​เวลา และ​พี่​น้อง​เกิด​มา​เพื่อ​ช่วย​กัน​ยาม​ทุกข์​ยาก Proverbs 17:17 ​​​​​​​​A friend loves at all times, ​​​​​​​and a brother is born for adversity. ​​​ Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO3-Nov2013 “เพื่อนแท้”

สุภาษิต 27:17 เหล็ก​ลับ​เหล็ก​ให้​คม​ได้​ฉัน​ใด คน​หนึ่ง​ก็​ลับ​เพื่อน​ของ​ตน​ให้​เฉียบ​แหลม​ได้​ฉันนั้น Proverbs 27:17 ​​​​​​​​Iron sharpens iron, ​​​​​​​and one man sharpens another. ​​​ Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO2-Oct2013 “หนี้แห่งรัก”

โรม 13:8 อย่า​เป็น​หนี้​อะไร​ใคร​เลย นอก​จาก​ความ​รัก​ซึ่ง​มี​ต่อ​กัน เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​รัก​คน​อื่น ก็​ได้​ปฏิบัติ​ตาม​ธรรม​บัญ​ญัติ​ครบ​ถ้วน​แล้ว Romans 13:8 Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO1-Aug2012 “หนุนใจซึ่งกันและกัน

มัทธิว  5:4  “คนที่โศกเศร้าก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจ Matthew 5:4 “Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.   Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO4-May2012 “เพื่อนที่ดีย่อมช่วยเหลือเพื่อน”

สุภาษิต  27:17  เหล็กลับเหล็กให้คมได้ฉันใด คนหนึ่งก็ลับเพื่อนของตนให้เฉียบแหลมได้ฉันนั้น Proverbs 27:17  Iron sharpens iron, and one man sharpens another. Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Read More

WBO1-Jun2011 “เพื่อนที่ดีย่อมมีน้ำใจให้แก่กัน”

1 เปโตร 3:8-9 ใน​ที่​สุด​นี้ ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน เห็น​อก​เห็น​ใจ​กัน รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง มี​จิต​ใจ​อ่อน​โยน​และ​ถ่อมตัว  อย่า​ทำ​ชั่ว​ตอบ​แทน​ชั่ว หรือ​อย่า​ด่า​ตอบ​การ​ด่า แต่​ตรง​กัน​ข้าม จง​อวย​พร เพราะ​พระ​องค์​ได้​ทรง​เรียก​ให้​พวก​ท่าน​ทำ​เช่น​นั้น เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​พระ​พร 1 Peter 3:8-9  Finally, all of you,  have unity of mind, sympathy,  brotherly love, w a tender heart, and a humble mind.  Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for a to this […]

Read More