“ทรงพระชนม์อยู่”

แต่​บัด​นี้ พระ​คริสต์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล​แรก​ของ​พวก​ที่​ล่วง​หลับ​ไปเพราะ​ว่า​ใน​เมื่อ​ความ​ตาย​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง การ​เป็น​ขึ้น​จาก​ความ​ตาย​ก็​เกิดขึ้น​โดย​มนุษย์​คน​หนึ่ง​เช่น​กัน (1 โครินธ์ 15:20-21)
But in fact Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep.
For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead. (1 Corinthians 15:20-21)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญของคริสเตียน เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และทรงฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาม ทำให้เห็นได้ว่า พระองค์ทรงพระชนม์อยู่กับเราเสมอ

ในพระธรรมจดหมายฝากถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ตอนนี้ กล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซู และการที่คนตายเป็นขึ้นมา ซึ่งตรงกับในช่วงนี้พอดี เมื่อเรารู้แล้วว่า พระองค์ยังทรงพระชนม์ ทรงอยู่เคียงข้างเรา ผู้ซึ่งมีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเราจะทำอะไร ขอให้เรายังคงมีสติ คิดไตร่ตรองว่าเราควรกระทำอย่างไร เพื่อให้เราเป็นที่แบบอย่าง และทำให้เห็นว่า พระองค์ทรงรักเรา ทรงดีกับเราเพียงใด อย่างน้อยก็ให้พวกเขาสัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลาย ในช่วงศุกร์ประเสริฐถึงอีสเตอร์นี้ ขอให้เราทั้งหลายแสดงความรักของเราให้กับเพื่อนบ้านได้รับรู้ กระทำในสิ่งที่ดี เหมาะสม เพื่อให้พวกเราได้เห็นพระองค์ในตัวเราทุกคนด้วย

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ