“ให้มันผ่านพ้นไป”

ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น (2 โครินธ์ 5:17)
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. (2 Corinthians 5:17)

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ในที่สุดก็เข้าสู่ปี 2018 แล้ว อย่าลืมที่จะยังติดตามกันอยู่ และอย่าลืมที่จะแชร์ Weekly Bible นี้ไปยังผู้อื่นเพื่อให้ได้รับพระพรกันถ้วนหน้า ไม่ว่าใครก็สามารถรับพระพรกันได้ ไม่มีแบ่งว่าจะเป็นใครมาจากไหน ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับทุกท่าน ไม่ว่าทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จด้วยครับ

พระธรรมจดหมายฝากของอ.เปาโลนี้ ทำให้เราได้นึกย้อนกลับไปในช่วงที่ท่านยังไม่เชื่อ ท่านได้ข่มเหงคริสเตียน แต่ในตอนนี้ท่านได้เป็นคริสเตียนและออกประกาศไปทั่ว ความเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกับถูกสร้างขึ้นใหม่ สิ่งเก่าๆ ที่เคยทำก็ให้มันผ่านไป อย่าไปยึดติดว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไร ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความเชื่อนี้ด้วยความวางใจในพระองค์ เพื่อให้เราสามารถเปล่งประกายให้ผู้อื่นได้เห็นและบอกเรื่องราวของพระองค์ได้

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.