“ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่ง”

พระยาห์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า? พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่า? (สดุดี 27:1)
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?  (Psalm 27:1)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ฝนก็มีตกกันเป็นพักๆ ก็ทำให้อากาศดีขึ้นมาบ้าง แต่เราก็ยังคงมีในส่วนโรคระบาดที่ยังคงวนเวียนอยู่ แม้ในไทยสถานการณ์จะดีขึ้นมา แต่ในหลายพื้นที่ของโลกก็ยังคงมีโรคนี้วนเวียนอยู่ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราทั้งหลายสามารถผ่านพ้นโรคภัยนี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้ เป็นบทเพลงแห่งความมั่นใจในชัยชนะ ซึ่งเขียนโดยดาวิด จะเห็นได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา เหมือนเราเองมีที่กำบังที่แข็งแกร่งที่ทำให้เรารอดพ้นภัยต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ ไม่ว่าเราจะเจอกับอะไร ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.