“รักที่การกระทำและความจริง”

Photo by Ramil Ugot from Pexels

“ลูก​ทั้ง​หลาย​เอ๋ย อย่า​ให้​เรา​รัก​กัน​ด้วย​คำ​พูด​และ​ด้วย​ปาก​เท่า​นั้น แต่​จง​รัก​กัน​ด้วย​การ​กระ​ทำ​และ​ด้วย​ความ​จริง” (1 ยอห์น 3:18)
“Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. “ (1 John 3:18)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามกัน แม้ในช่วงนี้ใครหลายคนก็มีทั้งความเดือดร้อนจากโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทำให้ชีวิตยากลำบาก ต้องทำงานที่บ้าน หรือต้องเรียนออนไลน์ หรือจะต้องใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ยังไงสิ่งเหล่านี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกพักใหญ่ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้สามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้มีคำสำคัญที่เน้นคือ “จงรักกันและกัน” ซึ่งยอห์น ผู้เขียนได้เน้นย้ำให้เรารักซึ่งกันและกัน เหมือนที่พระเยซูทรงรักพวกเราทุกคน ถึงกับยอมสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราทั้งหลาย เมื่อมาดูที่ตัวเรา เราเองก็ควรรักผู้อื่นเหมือนที่รักตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่เราพูดเท่านั้น แต่ให้เรากระทำออกมาจริง ๆ ไม่มีการเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียว แต่ให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันเท่าที่เราจะสามารถทำได้

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.