“เข้มแข็งได้โดยพระองค์”

Photo by Ben Mack from Pexels

แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว​ว่า “การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า เพราะ​ว่า​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น” เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​จะ​อวด​บรร​ดา​ความ​อ่อน​แอ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง เพื่อ​ว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​คริสต์​จะ​อยู่​ใน​ข้าพ​เจ้า เพราะ​เหตุ​นี้ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์ ข้าพ​เจ้า​จึง​พอใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน​แอ ใน​การ​ถูก​เยาะ​เย้ย​ต่างๆ ใน​ความ​ลำบาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​เหตุ​วิบัติ​ต่างๆ เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อ่อน​แอ​เมื่อ​ใด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​เข้ม​แข็ง​มาก​เมื่อ​นั้น (2 โครินธ์ 12:9-10)
But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. (2 Corinthians 12:9-10)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้มีภัยอื่น ๆ นอกเหนือจากโรคระบาดเกิดขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานพลาสติกแถวกิ่งแก้ว หรือโรงงานแถวลาดกระบัง สิ่งเหล่านี้ทำให้เราจะต้องระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ถ้าเป็นไปได้ก็จะต้องใส่หน้ากากกันพิษที่จะเกิดขึ้นหลังจากไฟไหม้กันด้วยนะครับ ด้วยความเป็นห่วง

พระธรรมในตอนนี้ เป็นจดหมายฝากของท่านเปาโล ไปถึงคริสตจักรเมืองโครินธ์ ซึ่งในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องนิมิตและการสำแดง เมื่อเรารู้ว่าตัวเองอ่อนแอ เราก็ควรที่จะรับรู้ว่า เราควรมีพระองค์คอยช่วยเหลือ แม้จะดูเหมือนสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ยอมรับในพระองค์ แต่เรายังคงยึดมั่นในความเชื่อที่มั่นคง ให้เรายังคงภูมิใจที่เราอ่อนแอ และให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นได้โดยมีพระองค์ทรงนำเรา ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได่นะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ