“ยืนหยัดอย่างมั่นคง”

จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย จงควบคุมตัวเอง จงระวังระไวให้ดี ศัตรูของพวกท่านคือมาร ดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ จงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อ โดยรู้ว่าพวกพี่น้องของพวกท่านทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกัน และหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้ว พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้น ผู้ได้ทรงเรียกให้พวกท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์ในพระเยซู คริสต์ พระองค์เองก็จะทรงฟื้นฟู จะทรงค้ำจุนให้มั่นคง จะทรงเสริมเรี่ยวแรง และจะทรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ (1 เปโตร 5:7-10)

casting all your anxieties on him, because he cares for you. Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. (1 Peter 5:7-10)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ แม้บางครั้งที่เรามีเรื่องทุกข์ใจ แต่เรายังมีพระเจ้าทรงคอยรับฟังพวกเราอยู่ อย่าลืมที่จะให้เวลากับพระองค์ ด้วยการเฝ้าเดี่ยว อ่านพระคัมภีร์ รวมไปถึงการอธิษฐาน ซึ่งเราสามารถทำได้ในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะหลังจากตื่นนอน ในช่วงก่อนไปทำงาน ช่วงพัก หรือช่วงก่อนนอน ในทุกเวลาพระองค์ก็ยังทรงรับฟังเราอยู่เสมอไม่มีทิ้งไปไหนแน่นอน

เมื่อเราพบเจอกับความกังวล เราควระละมันไว้ ฝากไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงห่วงใยพวกเรา เมื่อเราพบกับศัตรูที่ทำให้เราเกิดความกลัว เราจะต้องฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นไปได้ด้วยใจที่มั่นคงในความเชื่อ เชื่อมั่นในพระองค์ พระองค์จะทรงนำเราก้าวผ่านเรื่องเหล่านี้ได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการก้าวต่อไปด้วยครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.