“การอธิษฐานที่ดีต้อง…”

“แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระจึงจะโปรดฟัง อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็น พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ (มัทธิว 6:7-8)
And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. (Matthew 6:7-8)

สวัสดีทุกท่าน ต้องขออภัยที่ในสัปดาห์ที่แล้วไม่สะดวกมีเขียนบล็อก พอดีติดในส่วนการบ้านของ ป.โท ที่จะต้องเร่งส่งให้เสร็จตามกำหนด ยังไงก็ฝากอธิษฐานเผื่อในเรื่องการเรียนต่อ ป.โท ของผมด้วย รู้สึกได้ว่ายากกว่าที่คิดไม่น้อย น่าจะเพราะห่างจากการเรียนมานาน เลยอาจจะทำให้เรียนรู้ได้ช้า ขอพระเจ้าทรงนำตลอดการเรียนต่อของผมด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอนผู้คนบนภูเขาในเรื่องของการอธิษฐาน ซึ่งตอนนี้จะเชื่อมไปถึงคำอธิษฐานของพระเยซูด้วย เมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งใด ขอให้เราอธิษฐานด้วยใจจริง ไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำซาก หรือไม่ได้ใจความ พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งที่เราต้องการทูลขออยู่แล้ว เพียงแต่เราจะต้องเชื่อ วางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงนำให้คำอธิษฐานสำเร็จได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.