“ก้าวไปด้วยใจมุ่งมั่น”

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมา แล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 3:13-14)
Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do: forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. (Philippians 3:13-14)

สวัสดีทุกท่าน แม้ว่าในบางครั้งเราอาจจะรู้สึกท้อแท้ หรือเหนื่อย ทั้งจากในหน้าที่การงานที่ต้องทำ งานรับใช้ในคริสตจักรที่แลดูเหนื่อย ยุ่งยาก ไม่อยากทำแล้ว แต่ให้เราระลึกไว้เสมอว่า เราควรทำทุกสิ่งให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามา และให้พระเกียรติของพระองค์ขยายออกไปยังผู้อื่น ให้พวกเรารับรู้ถึงพระองค์ เพื่อเป็นการประกาศเรื่องราวของพระองค์ออกไป เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วย

ถึงแม้ อ.เปาโลจะเป็นสาวกของพระเยซู แต่ท่านก็ยังมีความถ่อมใจ ยอมรับว่าตัวเองยังเป็นคนที่ไม่ได้มีความชอบธรรมโดยสมบูรณ์ แต่ท่านก็ยังมีความกระตือรือร้นในการประกาศ ในการเป็นแบบอย่างของความเชื่อ โดยที่ต้องลืมอดีตที่ไม่ดีของตัวเอง และก้าวไปข้างหน้าไปยังหลักชัยที่หน้าพระพักตร์พระองค์ ขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านในการทำงาน ในการทำสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบ รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้เห็นพระองค์ในตัวเรา

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.