“อธิษฐานอยู่เสมอ”

Image by Pexels from Pixabay

จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ (เอเฟซัส 6:18)
praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, (Ephesians 6:18)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ โดยที่ยังไม่เจอกับโรคระบาด แต่ยังไงก็ยังคงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ทั้งจากโรคระบาด รวมไปถึงฝนตกที่พร้อมจะมาได้ทุกเมื่อ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมจดหมายฝากของเปาโลในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องการต่อสู้กับวิญญาณชั่ว ท่านได้แนะนำแนวทางคือ ให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อในทุกเวลา อย่างสม่ำเสมอ และสามารถอธิษฐานได้ในทุกเรื่อง พระองค์ทรงรับฟังเราเสมอ ขอให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจ มั่นใจว่าทุกอย่างจะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.