“กลับใจใหม่”

องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ไม่​ได้​ทรง​เฉื่อย​ช้า​ใน​เรื่อง​พระ​สัญ​ญา​ของ​พระ​องค์ ตาม​ที่​บาง​คน​คิด​นั้น แต่​ทรง​อด​ทน​กับ​พวก​ท่าน พระ​องค์​ไม่​ทรง​ประ​สงค์​ให้​ใคร​พินาศ​เลย แต่​ประ​สงค์​ให้​ทุก​คน​กลับ​ใจ​ใหม่ (2 เปโตร 3:9)
The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. (2 Peter 3:9)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลาย ๆ คนได้หยุดในช่วงสงกรานต์ แต่เราก็ยังคงต้องอยู่กันบ้านเป็นส่วนใหญ่ บางคนอาจจะได้กลับต่างจังหวัดกันบ้าง แต่ช่วงนี้ยังคงมีโรคระบาดอยู่ เลยทำให้หลายคนต่างกลัว ซึ่งพวกเราเองก็ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ในการเดินทาง หรือในการทำสิ่งใด ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่านทั้งในการเดินทาง รวมถึงรอดจากภัยโรคระบาดกันด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง พระสัญญาเรื่องการเสด็จกลับมาของอค์พระผู้เป็นเจ้า จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าเราจะกระทำในสิ่งที่ผิดบาป หรือกระทำผิดอะไรก็ตาม พระองค์ก็ทรงอดทน ทรงยอมพวกเราในทุกการกระทำ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราเองก็ควรที่จะกลับใจใหม่ ยอมเชื่อฟังพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำในการดำเนินชีวิต ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราทุกคนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่เหมาะสม และเป็นแบบอย่างให้ผู้คนอื่นได้เห็นและยอมรับในพระองค์

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ