“รักเพื่อนบ้าน”

Photo by S.Ratanak on Unsplash

และ​การ​ที่​จะรัก​พระ​องค์​ด้วย​สุด​ใจ สุด​ความ​เข้าใจ และ​สุด​กำ​ลัง และ​รัก​เพื่อน​บ้าน​เหมือน​รัก​ตน​เอง ก็​สำ​คัญ​กว่า​เครื่อง​เผา​บูชา​และ​ของ​ถวาย​ทั้ง​สิ้น (มาระโก 12:33)
And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.  (Mark 12:33)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ที่นี่มีฝนตกอยู่บ้าง อากาศก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีฝุ่น PM2.5 ที่มากขึ้น ยังไงก็อย่าลืมที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิต ในการดำเนินทาง อย่างน้อยก็ใส่หน้ากากเพื่อกันฝุ่นกันด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ เป็นช่วงที่ธรรมาจารย์ท่านหนึ่งได้ทูลถามพระเยซูในเรื่องพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด ซึ่งในตอนก็มีการกล่าวถึงว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียว ให้เรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ สุดจิต สุดกำลังความคิด และให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่เราควรที่จะกระทำตาม โดยเฉพาะ การที่เราจะรักเพื่อนบ้านได้นั้น เราจะต้องรักด้วยความจริงใจ ให้อภัยแก่กันแม้ผู้นั้นจะกระทำผิด ขอพระเจ้าทรงนำให้เราที่จะรักเพื่อนบ้านของเรากันด้วยนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ