“เชื่อมั่นและอธิษฐาน”

Image by Pexels from Pixabay

มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ (ยากอบ 5:13)
Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. (James 5:13)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังคงมีทั้งฝนตก และโรคระบาดกันอยู่ ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิต อย่าไปเปียกฝนจนเป็นหวัด พกร่ม ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้

พระธรรมของยากอบตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องความอดทนและการอธิษฐาน เมื่อเราต้องพบเจอกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหน ขอให้เรายังคงอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ เชื่อมั่นและวางใจในพระองค์ ทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.