“พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย ขอ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน เพราะ​ว่า​ความ​รัก​มา​จาก​พระ​เจ้า และ​ทุก​คน​ที่​รัก​ก็​เกิด​จาก​พระ​เจ้า และ​รู้​จัก​พระ​เจ้า ผู้​ที่​ไม่​รัก​ก็​ไม่​รู้​จัก​พระ​เจ้า เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ความ​รัก (1 ยอห์น 4:7-8)
Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Anyone who does not love does not know God, because God is love. (1 John 4:7-8)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะมีการผ่อนปรน ออกไปไหนได้บ้าง แต่ก็ยังคงต้องระวังในการเดินทาง ในการทำงาน หรือในการเรียน ไม่ว่าจะไปไหนขอให้ระวังตัวเอง อย่าทำอะไรที่เสี่ยงที่จะติดโรคอะไรจากใคร หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็ววัน

พระธรรมจดหมายฝากของยอห์นในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่อง พระเจ้าทรงเป็นความรัก เมื่อเราต้องดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่น เราก็ควรที่จะรักซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมอเท่าที่จะทำได้ พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่มีโอกาส และเราสามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราพร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้กับทุกคนด้วยนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.