“อธิษฐานด้วยใจจริง”

“เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อธิษ​ฐาน อย่า​เป็น​เหมือน​พวก​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด เพราะ​พวก​เขา​ชอบ​ยืน​อธิษ​ฐาน​ใน​ธรรม​ศา​ลา​และ​ตาม​มุม​ถนน​ต่างๆ เพื่อ​จะ​ให้​คน​ทั้ง​ปวง​เห็น เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​พวก​ท่าน​ว่า​พวก​เขา​ได้​รับ​บำ​เหน็จ​ของ​เขา​แล้ว ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน (มัทธิว 6:5-6)
And when you pray, you must not be like the hypocrites. For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you.” (Matthew‬ ‭6:5-6‬)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้อากาศยังคงเย็น ฝุ่นก็ยังคงเยอะ โรคระบาดก็ยังคงมีอยู่ แต่เราก็ยังต้องทำงาน หรือเรียนกันอยู่ ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการดำเนินชีวิต ให้พวกเราสามารถดำเนินชีวิตกันต่อไปได้

พระธรรมในตอนนี้ โดยรวมกล่าวถึงเรื่องการอธิษฐาน เราควรอธิษฐานด้วยใจจริง อย่าอธิษฐานเอาหน้า หรือเพื่ออวดคนอื่น หรือให้คนอื่นชื่นชม แต่ให้เราอธิษฐานด้วยใจจริง ที่ไหน หรือเมื่อไหร่ก็ได้ จะตอนก่อนนอน ตื่นนอน หรือในที่เงียบๆ หรือจะที่ไหน ขอให้เรามีความจริงใจ ตั้งใจที่จะอธิษฐาน สารภาพบาปในสิ่งที่เราทำผิดไป ขอบคุณพระองค์ในทุกเรื่องที่ทำ พระองค์ทรงยอมรับฟังในสิ่งที่เราคุยเหมือนเราคุยกับคนในครอบครัวเสมอ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.