“รู้จักควบคุมตัวเอง”

Photo by Ben White on Unsplash

เพราะ​ฉะนั้น จง​เตรียม​ตัว​เตรียม​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​ให้​ดี จง​รู้จัก​ควบ​คุม​ตัว​เอง จง​ตั้ง​ความ​หวัง​ทั้ง​หมด​ไป​ที่​พระ​คุณ ซึ่ง​จะ​ประ​ทาน​แก่​พวก​ท่าน ใน​เวลา​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​เสด็จ​มา​ปรา​กฏ (1 เปโตร 1:13)
Therefore, preparing your minds for action, and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. (1 Peter 1:13)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาร้อนกันอีกครั้ง แถมยังคงมีโรคระบาดที่ยังคงมีผู้ติดเชื้ออยู่ ยังไงในช่วงนี้ก็ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตกันให้ดี ออกไปไหนก็ใส่หน้ากากอนามัย ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง หมั่นล้างมือกันให้บ่อยขึ้น ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมตอนนี้ เปโตรได้เขียนขึ้น โดยกล่าวในเรื่องของการทรงเรียกให้ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ ได้บอกให้เรารู้จักควบคุมตัวเองอย่างดี อย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาล่อลวงให้เราหลงไปจากทางของพระองค์ เนื่องด้วยในทุกวันนี้เราต้องพบเจอสิ่งต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าเราจะต้องพบเจอกับอะไร ขอให้พระเจ้าทรงนำให้พวกเรามีสติปัญญา รู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรทำ หรือไม่ควรทำ เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตบนโลกนี้กันต่อไปได้

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.