“อธิษฐานและให้อภัยกัน”

เพราะ​เหตุ​นี้ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เมื่อ​พวก​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ขอ​สิ่ง​ใด จง​เชื่อ​ว่า​ได้​รับ แล้ว​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​นั้น และ​เมื่อ​พวก​ท่าน​ยืน​อธิษ​ฐาน​อยู่ ถ้า​พวก​ท่าน​มี​เรื่อง​กับ​ใคร จง​ยก​โทษ​ให้​คน​นั้น เพื่อ​ว่า​พระ​บิดา​ของ​พวก​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ จะ​ทรง​ยก​โทษ​ความ​ผิด​ของ​พวก​ท่าน​ด้วย” (มาระโก 11:24-25)
Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses.” (Mark 11:24-25)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงเวลานี้สถานการณ์โรคระบาดเริ่มรุนแรงขึ้นทุกวัน มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตมากขึ้น ถ้าใครมีแรงและกำลัง สามารถช่วยเหลือกันได้ตามกลุ่มและผู้ที่สนับสนุนที่ตอนนี้เริ่มมีหลายส่วนมีการช่วยเหลือมากขึ้น ส่วนใครที่ไม่สะดวก ก็สามารถบริจาคกันได้ตามกำลัง ส่วนตัวเราเองก็ควรดำเนินชีวิตกันอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด ใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง หมั่นทำความสะเอาดมือและร่างกาย เพื่อให้เรายังคงรอดพ้นจากช่วงเวลาโรคระบาดที่หนักหน่วงนี้ หวังว่าทุกท่านจะได้รับวัคซีนกันได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ เป็นตอนที่พระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เดินผ่านต้นมะเดื่อที่เริ่มเหี่ยวแห้ง พระองค์ทรงสอนให้เรามีความเชื่อในพระเจ้า ไม่สงสัยในพระองค์ เมื่อมีใครทำผิดต่อเรา ขอให้เรายกโทษให้พวกเขาเหมือนที่พระเจ้าทรงยกโทษความผิดของเรา แม้ว่าอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ แต่ขอให้เรายังคงมีความหวัง ถ้าไม่เกินกำลังเราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราเชื่อในการอธิษฐาน และยกโทษให้กับผู้ที่ทำผิดต่อเราด้วย

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ