Tag: God

“สรรเสริญพระเจ้า”

จง​ร้อง​เพลง​บท​ใหม่​ถวาย​แด่​พระ​ยาห์​เวห์ เพราะ​พระ​องค์​ได้​ทรง​ทำ​การ​อัศ​จรรย์​ต่างๆ พระ​หัตถ์​ขวา​และ​พระ​กร​บริ​สุทธิ์​ของ​พระ​องค์ ได้​ให้​ชัย​ชนะ​แก่​พระ​องค์ (สดุดี 98:1) Oh sing to the Lord a new song, ​​​​​​​for he has done marvelous things! ​​​​​​​His right hand and his holy arm ​​​​​​​have worked salvation for him. ​​​(Psalm 98:1)

Read More

WBO2-Oct2014 “แม้เราอ่อนแรง…พระองค์ก็ทรงช่วยเราเสมอ”

อิสยาห์ 40:29-31 พระ​องค์​ประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​คน​อ่อน​เปลี้ย และ​ผู้​ไม่​มี​พลัง​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ให้​มี​เรี่ยวแรง​มากแม้​คน​หนุ่มๆ จะ​อ่อน​เปลี้ย​และ​เหน็ด​เหนื่อย และ​ชาย​ฉกรรจ์​จะ​ล้ม​ลง​ที​เดียว แต่​เขา​ทั้ง​หลาย​ผู้​รอ​คอย​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ได้​รับ​กำลัง​ใหม่ เขา​จะ​บิน​ขึ้น​ด้วย​ปีก​เหมือน​นก​อิน​ทรี เขา​จะ​วิ่ง​และ​ไม่​อ่อน​เปลี้ย เขา​จะ​เดิน​และ​ไม่​เหน็ด​เหนื่อย Isaiah 40:29-31 ​​​​​​​​He gives power to the faint, ​​​​​​​and to him who has no might he increases strength. ​​​ ​​​​​​​​Even youths shall faint and be weary, ​​​​​​​and young men shall fall exhausted; ​​​but they who wait for the Lord shall renew their strength; ​​​​​​​they shall […]

Read More

WBO4-Jul2014 “ทรงนำเราก้าวข้ามไป”

โคโลสี 1:13-14 พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​อำ​นาจ​ของ​ความ​มืด และ​ทรง​ย้าย​เรา​เข้ามา​ไว้​ใน​อา​ณา​จักร​ของ​พระ​บุตร​ที่​รัก​ของ​พระ​องค์ ใน​พระ​บุตร​นั้น​เรา​ได้​รับ​การ​ไถ่ คือ​การ​ยก​โทษ​จาก​บาป​ทั้ง​หลาย Colossians1:13-14 He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. สวัสดีคืนวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ก.ค. ในช่วงนี้เห็นมีสถานการณ์หลายๆเรื่อง ทั้งมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกมา ก็ต้องมาศึกษาต่อไป หรือว่าน้องก้อยออกมาขอโทษโค้ชเช  หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม ถ้าเรายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดไป เราก็ควรที่จะยอมให้อภัย ในสิ่งที่ได้ทำผิดไป อย่าได้ออกมาโต้เถียงหรือทะเลาะกันเลย กระทำสิ่งใดผิดก็ควรยอมรับผลที่จะตามมาด้วย รู้จักที่จะให้อภัย เพื่อให้เราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ต่อไป ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากจดหมายฝากของ อ.เปาโล ที่ได้ฝากไปถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในเอเชียไมเนอร์ อยู่ทางตะวันออกของเมืองเอเฟซัส คริสตจักรนี้อ.เปาโลรู้สึกว่าต้องมารับผิดชอบ ในตอนนี้ท่านได้กล่าวถึงพระลักษณะและพระราชกิจของพระคริสต์ […]

Read More

WBO2-Jun2014 “อยู่ในพระองค์”

สดุดี 119:114-116  ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ที่​ซ่อน​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้า​พระ​องค์ ข้า​พระ​องค์​หวัง​ใน​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์ แน่ะ เจ้า​คน​ทำ​ชั่ว ไป​เสีย​จาก​ข้า เพื่อ​ข้า​จะ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า ขอ​ทรง​ประคอง​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ตาม​พระ​ดำรัส​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​ข้า​พระ​องค์​จะ​เป็นอยู่ และ​อย่า​ให้​ข้า​พระ​องค์​ขาย​หน้า​ใน​ความ​หวัง​ของ​ข้า​พระ​องค์​​​ Psalm 119:114-116  ​​​​​​​​You are my hiding place and my shield; ​​​​​​​I hope in your word. ​​​ ​​​​​​​​Depart from me, you evildoers, ​​​​​​​that I may keep the commandments of my God. ​​​​​​​​​​​Uphold me according to your promise, that I may live, ​​​​​​​and let me not be […]

Read More

WBO3-May2014 “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย”

สดุดี 46:1-3 พระ​เจ้า​ทรง​เป็น​ที่​ลี้​ภัย​และ​เป็น​กำลัง​ของ​เรา เป็น​ความ​ช่วย​เหลือ​ที่​พร้อม​อยู่​ใน​ยาม​ยาก​ลำ​บาก ฉะนั้น​เรา​จะ​ไม่​กลัว แม้​ว่า​แผ่น​ดิน​โลก​จะ​เปลี่ยน​แปลง​ไป แม้​ว่า​ภูเขา​ทั้ง​หลาย​จะ​โคลง​เคลง​ลง​สู่​สะดือ​ทะเล แม้​ว่า​น้ำ​ทะเล​คึก​คะ​นอง​และ​ฟอง​ฟู แม้​ว่า​ภูเขา​สั่น​สะ​เทือน​เพราะ​ทะเล​อลวน​นั้น ​เส-ลาห์ Psalm 46:1-3 ​​​​​​​​God is our refuge and strength, ​​​​​​​a very present help in trouble. ​​​​​​​​​​​Therefore we will not fear though the earth gives way, ​​​​​​​though the mountains be moved into the heart of the sea, ​​​​​​​​​​​though its waters roar and foam, ​​​​​​​though the mountains tremble […]

Read More

WBO5-May2013 “วันเวลาที่ผ่านไป”

สดุดี 144:4  มนุษย์​เป็น​เหมือน​ลม​หาย​ใจ วัน​เวลา​ของ​เขา​เหมือน​เงา​ที่​ผ่าน​ไป Psalm 144:4 ​​​​​​​​Man is like a breath; his days are like a passing shadow.

Read More

WBO2-Feb2013 “อย่ากลัวเลย”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 จง​เข้ม​แข็ง​และ​กล้า​หาญ​เถิด อย่า​กลัว​หรือ​ครั่น​คร้าม​เขา​เลย เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ไป​กับ​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ท่าน​ให้​ล้ม​เหลว​หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.

Read More

WBO1-Jan2013 “อย่ากลัวเลย”

สุภาษิต 3:25-26  อย่ากลัวความสยดสยองที่มาถึงอย่างฉับพลัน หรือกลัวความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรม เพราะพระยาห์เวห์จะเป็นความไว้วางใจของเจ้า และจะทรงปกป้องเท้าของเจ้าจากการถูกจับ Proverbs 3:25-26 Do not be afraid of sudden terror or of the ruin of the wicked, when it comes, for the LORD will be your confidence and will keep your foot from being caught

Read More

WBO3-Jun2012 “พระเจ้าทรงอยู่ข้างๆเรา”

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน Deuteronomy 31:6 Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the LORD your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.

Read More