WBO2-Jun2015 “Teamwork”

skydiving-658404_1280

1 โครินธ์ 12:14, 27  เพราะ​ว่า​ร่าง​กาย​ไม่​ได้​ประ​กอบ​ด้วย​อวัยวะ​เดียว แต่​ด้วย​หลาย​อวัยวะ ส่วน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​กาย​ของ​พระ​คริสต์ และ​แต่​ละ​อวัยวะ​ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​กาย​นั้น

1 Corinthians 12:14, 27  For the body does not consist of one member but of many.  Now you are the body of Christ and individually members of it.

สวัสดีทุกคนครับ ในช่วงที่ทั้งร้อนและฝนขนาดนี้ อย่าลืมที่จะพกร่ม หรือเสื้อกันฝนกันด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าฝนจะตกมาเมื่อไหร่ เตรียมไว้ก่อนเป็นดี ส่วนใครที่ป่วยเพราะเป็นหวัด เป็นไข้ หรือไม่สบาย ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายดีด้วย

พระธรรมที่นำมานี้ เป็น 1 ในจดหมายฝากของ อ.เปาโล ที่ได้ถูกส่งไปให้คริสตจักรในเมืองโครินธ์ วัตถุประสงค์ในการเขียนคือ เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตคริสเตียนในสมัยนั้นที่มีปัญหาในเรื่องของความเชื่อซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงนั้น ในตอนนี้ก็มีทั้งความขัดแย้ง แตกแยก มีการทำเรื่องที่ผิดบาปในเรื่องเพศ  และอื่นๆ ในส่วนที่นำมานี้ เป็นเรื่องของกายเดียวประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วน

ตัวเรานั้นไม่ได้อยู่เพียงลำพัง แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่พระเจ้าทรงนำให้เกิดขึ้น ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่ง หรือหน้าที่ใด ทั้งในคริสตจักร หรือในที่ทำงาน เราก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ควรเกี่ยงว่าใครใหญ่กว่าใคร หรือใครมีอำนาจที่จะสั่งใคร เราควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดำเนินงานตามหน้าที่ไปด้วยกัน เหมือนกับร่างกายของเราที่มีอวัยวะหลายส่วน แต่ละส่วนก็มีหน้าที่ของมัน ไม่มีส่วนไหนที่ไม่สำคัญ ทุกๆ ส่วนมีความสำคัญเท่ากัน เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้ว เราก็ควรจะมีความสามัคคี ร่วมมือกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือตั้งใจที่จะทำ เพื่อให้งาน แน้าที่ที่รับผิดชอบจะได้เดินหน้าต่อไป

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ไม่รอช้า มาฟังเพลงความหมายดีๆ กันเลยดีกว่า

เพลง ไม่ต้องกลัว ร้องโดย Lipta

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.