“ทรงนำเรา”

เพราะ​ฉะนั้น พวก​ท่าน​จง​ถ่อม​ตัว​ลง​ภาย​ใต้​พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์​ของ​พระ​เจ้า เพื่อ​ว่า​พระ​องค์​จะ​ทรง​ยก​พวก​ท่าน​ขึ้น​เมื่อ​ถึง​เวลา​อัน​ควร จง​ละ​ความ​กัง​วล​ทุก​อย่าง​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย (1 เปโตร 5:6-7)

Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. (1 Peter 5:6-7)

สวัสดีทุกท่านครับ ในที่สุดตอนนี้ก็เดือนสุดท้ายของปีแล้ว วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆ ไม่ทนไรก็จะหมดไปอีกปีแล้ว ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราในการวางแผน จัดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไร ขอพระองค์ทรงนำเราต่อไป

พระธรรมตอนนี้ได้เน้นไปที่ การถ่อมใจ ซึ่งก็คือ จงยอมให้ตัวเองถ่อมใจ ในพระธรรมตอนนี้เปโตรยังได้ยกคำหนุนใจของพระเยซูบนภูเขา และมาจากสดุดี 55:22 ที่บอกว่า

“จง​มอบ​ภาระ​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ค้ำ​จุน​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ยอม​ให้ คน​ชอบ​ธรรม​คลอน​แคลน​เลย”

ดังนั้น เราควรทิ้งความกังวล หรือสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจออกไป ให้พระองค์ทรงนำเราก้าวไปข้างหน้า เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ fighto!

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.