“ปีใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่”

คือ​ได้​รับ​การ​สอน​ให้​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​พวก​ท่าน​ที่​คู่​กับ​การ​ประ​พฤติ​แบบ​เดิม ซึ่ง​ถูก​ตัณ​หา​ล่อลวง​ทำ​ให้​พินาศ​ไป และ​ให้​วิญ​ญาณ​และ​จิตใจ​ของ​พวก​ท่าน​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่ และ​รับ​การ​สอน​ให้​สวม​สภาพ​ใหม่ซึ่ง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ตาม​แบบ​ของ​พระ​เจ้าใน​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​บริ​สุทธิ์​อย่าง​แท้​จริง (เอเฟซัส 4:22-24)
to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. (Ephesians 4:22-24)

สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่ในตอนนี้ก็เข้าสู่ปี 2022 กันด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้จะยังต้องพบเจอกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่กันอยู่บ้างก็ตาม ยังไงพวกเราเองจะต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตกันต่อไป ใส่หน้ากาก ล้างมือ ทำทุกอย่างให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการก้าวผ่านช่วงที่่ยังมีโรคระบาดนี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมจดหมายฝากของเปาโลในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง ชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ ตัวเก่าของเรา การกระทำที่ทำให้เรากระทำในสิ่งที่บาป สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายขอให้เราทิ้งไป แล้วรับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ ด้วยการเชื่อและวางใจในพระองค์ เชื่อว่าพระองค์จะทรงนำทางเราไปในหนทางที่เหมาะสม ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้เป็นผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ เป็นแบบอย่างให้ผู้คนรอบข้างได้เห็นพระองค์ผ่านตัวเราด้วยนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ