“สารภาพบาป”

ถ้า​เรา​สาร​ภาพ​บาป​ของ​เรา พระ​องค์​ทรง​ซื่อ​สัตย์​และ​เที่ยง​ธรรม ก็​จะ​ทรง​โปรด​ยก​บาป​ของ​เรา และ​จะ​ทรง​ชำระ​เรา​ให้​พ้น​จาก​การ​อธรรม​ทั้ง​สิ้น
(1 ยอห์น 1:9)

If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
(1 John 1:9)

สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 3 ของปีกันแล้ว วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆ ไม่ทันไรก็ใกล้จะถึงช่วงวันศุกร์ประเสริฐ อิีสเตอร์ เดือนหน้าก็มีวันสงกรานต์ เมื่อมีหลายอย่างเข้ามาอย่างนี้ เราเองก็ควรเตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อม เราควรระลึกถึงพระองค์ รวมถึงเตรียมตัววางแผนสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้เรายังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เสมอนะครับ

ในพระธรรมจดหมายฝากของยอห์นในตอนนี้ ได้สอนให้เรายอมรับในความบาป ความล้มเหลว หรือความผิดพลาดของเรา พระองค์ทรงพร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม ดังนั้นแล้ว พวกเราเองควรมีการอธิษฐานสารภาพบาป ยอมรับในสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไป เพื่อให้เราสามารถกลับมาอยู่ในทางที่เหมาะสมต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.