“จงมาหาเรา”

บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา” (มัทธิว 11:28-30)
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.”  (Matthew 11:28-30)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้อากาษก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้ง ท้องฟ้ามีเมฆมาก อากาศเย็นลง ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดี และยังคงต้องระวังในการเดินทางเวลาที่จะต้องเจอใครก็อย่าลืมที่จะใส่หน้ากากอนามัย หรือหยิบจับอะไรก็อย่าลืมที่จะล้างมือทำความสะอาดกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ พระเยซูทรงสั่งสอนและประกาศกับผู้คนในเมือง ส่วนหนึ่งพระองค์ได้กล่าวถึงเรื่อง จงมาหาเราและหยุดพัก ซึ่งในตอนนี้พระองค์ได้บอกเราว่า ให้ทุกคนกลับมาหาพระองค์ เพื่อเราจะได้หยุดพัก และเอาความบาป ภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้พระองค์ทรงนำ ดูแลเราไป จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงสละตัวเองเพื่อให้พวกเราได้มีชีวิตที่ดี เหมาะสม เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า ขอให้เรายอมมอบภาระทุกอย่างไว้ที่พระองค์ ให้พระองค์ทรงนำเราในทุกก้าวเดินนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ