“ไม่ทำคนอื่นสะดุด”

ถ้า​พี่​น้อง​เป็น​ทุกข์​เพราะ​อาหาร​ที่​ท่าน​กิน ท่าน​ก็​ไม่​ได้​ประ​พฤติ​ตาม​ทาง​แห่ง​ความ​รัก​เสีย​แล้ว พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​ใคร ก็​อย่า​ให้​คน​นั้น​พินาศ​เพราะ​อาหาร​ที่​ท่าน​กิน​เลย ฉะนั้น​อย่า​ให้​สิ่ง​ที่​ดี​สำ​หรับ​ท่าน เป็น​ข้อ​ตำ​หนิ​ติเตียน​ของ​คน​อื่น​ได้​เลย เพราะ​ว่า​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า​นั้น​ไม่​ใช่​การ​กิน​และ​การ​ดื่ม แต่​เป็น​ความ​ชอบ​ธรรม สันติ​สุข และ​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​พระ​วิญ​ญาณ​บริ​สุทธิ์ คน​ที่​ปรน​นิบัติ​พระ​คริสต์​ใน​ลักษณะ​นี้ ก็​เป็น​ที่​พอ​พระ​ทัย​พระ​เจ้า และ​เป็น​ที่​รับ​รอง​ของ​มนุษย์​ด้วย เหตุ​ฉะนั้น​ให้​เรา​มุ่ง​ประ​พฤติ​ใน​สิ่ง​ซึ่ง​ทำ​ให้​เกิด​ความ​สงบ​สุข​และ​ความ​เจริญ​แก่​กัน​และ​กัน อย่า​ทำ​ลาย​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​เพราะ​เห็น​แก่​อาหาร​เลย อาหาร​ทุก​อย่าง​ปราศ​จาก​มล​ทิน​ก็​จริง แต่​การ​กิน​อาหาร​ซึ่ง​เป็น​เหตุ​ให้​ผู้​อื่น​สะดุด ก็​เป็น​สิ่ง​ไม่​ดี เป็น​การ​ดี​ที่​จะ​ไม่​กิน​เนื้อ​สัตว์​หรือ​เหล้า​องุ่น​หรือ​ทำ​สิ่ง​ใดๆ ที่​จะ​เป็น​เหตุ​ให้​พี่​น้อง​สะดุด (โรม 14:15-21)
For if your brother is grieved by what you eat, you are no longer walking in love. By what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. So do not let what you regard as good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So then let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he eats. It is good not to eat meat or drink wine or do anything that causes your brother to stumble. (Romans 14:15-21)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราคนไทย ระลึกถึงการจากไปของรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ผู้เป็นที่รักของทุกคน ทางเพจเลยปรับหน้าเว็บเป็นโทนสีเทา ถึงแม้ว่าการสูญเสียนี้จะทำให้เราเศร้าโศก เสียใจ แต่เราก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป อย่าลืมนำคำสอน สิ่งที่พระองค์ท่านได้ตรัสสอนต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความพอเพียง นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตที่เหลือของเราต่อไป และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับคนรุ่นหลังด้วยนะครับ

พระธรรมตอนนี้ อ.เปาโลได้เตือนพวกเราในเรื่องการทำให้ความเชื่อสะดุด โดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่ที่บางครั้งอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรทำ เราควรกิน หรือกระทำในสิ่งที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องการกินเนื้อสัตว์ หรือเหล้าองุ่น ถึงแม้การกินเหล่านั้นจะไม่ผิด แต่ถ้าทำให้ความเชื่อของคนอื่นสะดุดก็ไม่ควรทำ ดังน้น ตัวเราเองควรเปิดใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ให้ความรักต่อกันและกัน อย่าเห็นเรื่องกินในฝ่ายร่างกายเป็นเรื่องใหญ่ ทุกอย่างไม่มีใครห้าม แต่เราควรกระทำในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสม มีประโยชน์ เพื่อไม่ใครอื่นหลงผิดไป

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.