“ทิ้งสิ่งเดิม เพิ่มสิ่งใหม่”

ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น สิ่ง​ทั้ง​หมด​นี้​เกิด​จาก​พระเจ้า ผู้​ทรง​ให้​เรา​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์​โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์ และ​ประ​ทาน​พันธ​กิจ​ใน​เรื่อง​การ​คืน​ดี​นี้​แก่​เรา (2 โครินธ์ 5:17-18)
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; (2 Corinthians 5:17-18)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลายๆ คนน่าจะได้หยุดช่วงสงกรานต์กันแล้ว หวังว่าการหยุดพักผ่อนคราวนี้จะเป็นการชาร์จพลัง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานที่อยู่ตรงหน้าต่อไปให้เรียบร้อย ใครที่เดินทาง ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลตลอดการเดินทาง ให้ได้รับความปลอดภัย ขอให้ในวันหยุดนี้เป็นอีกช่วงเวลาที่ดีในการพบเจอกับครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ กันอย่างเต็มที่นะครับ

พระธรรมตอนนี้ อ.เปาโลได้บอกให้เราปล่อยสิ่งเก่าๆ ที่เป็นความบาปออกไป แล้วเพิ่มเติมสิ่งใหม่เข้ามาโดยการทุ่มเทให้พระคริสต์ มีชีวิตที่มีท่าทีและการกระทำอยู่ในทางที่เหมาะสม เพราะพระองค์ทรงยอมสละชีวิต เป็นขึ้นมาเพื่อพวกเรา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละ ดังนั้นแล้ว พวกเราเองก็ควรที่จะคืนดีกับคนอื่นๆ ด้วย ถึงแม้จะดูยาก แต่ถ้าเรามีใจแล้ว ทุกอย่างก็เป็นไปได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.