“เชื่อในพระคำของพระองค์”

พระ​คัม​ภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประ​โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​มี​ความ​สา​มารถ​และ​พรัก​พร้อม​เพื่อ​การ​ดี​ทุก​อย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17)
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. (2 ทิโมธี 3:16-17)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงบ้างแล้ว ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดี ใกล้จะหมดไปอีกปี ตั้งใจทำงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย จะได้หมดปีกันได้อย่างสบายใจ

พระธรรมจดหมายฝากจากเปาโลถึงทิโมธี เพื่อนร่วมงานของท่านที่รับใช้มาด้วยกัน ท่านได้ให้คำกำชับสุดท้ายโดยเน้นย้ำในเรื่องพระคัมภีร์ ทุกอย่างที่เขียนนั้นมีทั้งประโยชน์ในการสอน การว่ากล่าวตักเตือน แก้ไขในสิ่งที่ผิด ให้เราอยู่ในหนทางแห่งความชอบธรรม เพื่อให้เรานั้นมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายก้าวเดินไปข้างหน้า โดยให้พระคำของพระอค์อยู่ในใจของเราเสมอ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.