Tag: 2 Timothy

“มอบความรักให้กัน”

เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา (2 ทิโมธี 1:7)for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. (2 Timothy 1:7) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้เรายังคงพบเจอกับสถานการณ์โรคระบาดอยู่ ซึ่งคงจะอยู่กับเราอย่างนี้ไปอีกสักพักจนกว่าจะมีวัคซีนที่ดีฉีดกัน ในช่วงนี้เราเองก็ควรระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือกันอยู่ หวังว่าเราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นจดหมายฉบับที่ 2 ของเปาโลถึงทิโมธี ในช่วงที่นำเสนอนี้ ท่านได้สอนให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ ให้เรามีความกล้าในการดำเนินชีวิต มีความรักที่มอบให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้กับผู้อื่น ในช่วงเวลาที่หลายคนยากลำบากเช่นนี้ การให้กำลังใจกันถือเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เราก้าวผ่านไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้มีกำลังใจที่ดี พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค และพร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้กับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“เชื่อในพระคำของพระองค์”

พระ​คัม​ภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประ​โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​มี​ความ​สา​มารถ​และ​พรัก​พร้อม​เพื่อ​การ​ดี​ทุก​อย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17)All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. (2 ทิโมธี 3:16-17) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มจะเย็นลงบ้างแล้ว ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดี ใกล้จะหมดไปอีกปี ตั้งใจทำงานที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย จะได้หมดปีกันได้อย่างสบายใจ พระธรรมจดหมายฝากจากเปาโลถึงทิโมธี เพื่อนร่วมงานของท่านที่รับใช้มาด้วยกัน ท่านได้ให้คำกำชับสุดท้ายโดยเน้นย้ำในเรื่องพระคัมภีร์ ทุกอย่างที่เขียนนั้นมีทั้งประโยชน์ในการสอน การว่ากล่าวตักเตือน […]

Read More

“ให้เวลากับพระคำ”

และ​ตั้ง​แต่​เด็ก​มา​แล้ว ท่าน​ก็​ได้​เรียน​รู้​พระ​คัม​ภีร์​อัน​ศักดิ์​สิทธิ์ ซึ่ง​สา​มารถ​ให้​ปัญ​ญา​แก่​ท่าน​ใน​เรื่อง​ความ​รอด​โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ พระ​คัม​ภีร์​ทุก​ตอน​ได้​รับ​การ​ดลใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประ​โยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตัก​เตือน​ว่า​กล่าว การ​แก้ไข​สิ่ง​ผิด และ​การ​อบ​รม​ใน​ความ​ชอบ​ธรรม เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​มี​ความ​สา​มารถ​และ​พรัก​พร้อม​เพื่อ​การ​ดี​ทุก​อย่าง (2 ทิโมธี 3:15-17) and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for […]

Read More

WBO3-Jul2016 “พระคัมภีร์”

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง (2 ทิโมธี 3:16-17) All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. (2 Timothy 3:16-17)

Read More

WBO2-Nov2015 “กล้าเผชิญหน้า”

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา 2 Timothy 1:7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.

Read More

WBO3-May2015 “ทรงอยู่กับเราเสมอ”

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา 2 Timothy 1:7  for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.

Read More

WBO4-May2014 “กล้าออกไปข้างหน้า”

2 ทิโมธี 1:7 เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​ไม่​ได้​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ขลาด​กลัว​แก่​เรา แต่​ประ​ทาน​ใจ​ที่​ประ​กอบ​ด้วย​ฤทธา​นุภาพ ความ​รัก และ​การ​บัง​คับ​ตน​เอง​แก่​เรา 2 Timothy 1:7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. สวัสดีครับทุกคน กลับมาอีกครั้ง ในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังคงมีความวุ่นวาย มีการประกาศกฎอัยการศึก มีการปฏิวัติ ขอให้เราได้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้า ขอให้สถานการณ์ต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะได้รับการคลี่คลาย แก้ไขลงไปด้วย พระธรรมที่นำมาเสนอนี้ เป็นจดหมายฝากที่ อ.เปาโล ที่ได้ส่งไปถึงทิโมธี เพื่อนร่วมงาน ผู้ช่วยของท่าน ซึ่งได้มีการสอน แนะนำในเรื่องของความอดทน รวมถึงให้คำหนุนใจที่ดีในการเป็นพยานเพื่อพระเยซูคริสต์ และทำหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐ แม้ว่าจะต้องเจอกับความทุกข์ยาก กับการต่อต้านที่เกิดขึ้น ซึ่งตอนที่นำเสนอนี้ได้แนะนำให้เราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐ เมื่อเรากระทำสิ่งใดก็ตาม ทั้งการทำงานในสถานการณ์ปกติ หรือในช่วงที่วุ่นวาย ทั้งในเวลาที่เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐ บอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้า […]

Read More

WBO3-May2013 “กล้าประกาศ”

2 ทิโมธี 4:2-5 จง​ประ​กาศ​พระ​วจนะ จง​ทำ​อย่าง​ขะมัก​เขม้น​ทั้ง​ใน​ขณะ​ที่​คน​สน​ใจ​และ​ไม่​สน​ใจ จง​ชัก​ชวน ตัก​เตือน และ​หนุน​ใจ ด้วย​ความ​อดทน​และ​ด้วย​การ​สั่ง​สอน​อย่าง​เต็ม​ที่ เพราะ​จะ​ถึง​เวลา​ที่​คน​จะ​ทน​ต่อ​คำ​สอน​ที่​ถูกต้อง​ไม่​ได้ แต่​พวก​เขา​จะ​รวบ​รวม​บรรดา​อาจารย์​ไว้​สำ​หรับ​ตน ตาม​ความ​อยาก​ของ​ตัว​เอง​เพื่อ​สนอง​หู​ที่​คัน พวก​เขา​จะ​เลิก​ฟัง​ความ​จริง​และ​หัน​ไป​ฟัง​นิยาย​ต่างๆ แต่​ท่าน​จง​หนัก​แน่น​มั่น​คง​ทุก​เรื่อง จง​อด​ทน​ต่อ​ความ​ทุกข์​ยาก จง​ทำ​หน้า​ที่​ของ​ผู้​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ และ​จง​ทำ​พันธ​กิจ​ของ​ท่าน​ให้​ครบ​บริบูรณ์ 2 Timothy 4:2-5 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching […]

Read More