“จงทำทุกสิ่งด้วยความรัก”

ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ระมัด​ระวัง จง​มั่น​คง​ใน​ความ​เชื่อ จง​เป็น​คน​กล้า​หาญ​จง​เข้ม​แข็ง จง​ทำ​ทุก​สิ่ง​ด้วย​ความ​รัก (1 โครินธ์ 16:13-14)
Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. (1 Corinthians 16:13-14)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้มีทั้งฝนที่ตกลงมา มีทั้งโควิดที่ยังติดตามเรามาตลอดในช่วงนี้ หลายคนรอบข้างเริ่มทยอยติดกันอีกแล้ว ยังไงก็ขอให้เรายังคงระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้เป็นช่วงสุดท้านที่เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับแรกให้กับคริสตจักรเมืองโครินธ์ ท่านได้ขอร้องให้เรามีความระมัดระวัง ยึดมั่นในความเขื่อ กล้าหาญ มีความเข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ และยังเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนได้รับรู้ แม้เราอาจจะไม่พูดอะไร ระมัดระวังกันมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ขอให้เรายังคงปฏิบัติ กระทำทุกอย่างด้วยความรักเสมอ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน ในช่วงนี้จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนโลโก้ และปรับแต่งเว็บให้ดูดีขึ้น หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ