“ยอมเพื่อพวกเราทุกคน”

เพราะ​พระ​คริสต์​ทรง​ทน​ทุกข์​ครั้ง​เดียว​เป็น​พอ​เพราะ​บาป คือ​พระ​องค์​ผู้​ชอบ​ธรรม​เพื่อ​ผู้​ไม่​ชอบ​ธรรม เพื่อ​จะ​นำ​พวก​ท่าน​ไป​ถึง​พระ​เจ้า ฝ่าย​กาย​พระ​องค์​จึง​สิ้น​พระ​ชนม์ แต่​ฝ่าย​จิต​วิญ​ญาณ​ทรง​คืน​พระ​ชนม์ (1 เปโตร 3:18)
For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit, (Romans 3:18)

สวัสดีทุกท่านครับ ต้องขออภัยที่บทความที่แล้วมาช้า เนื่องจากระบบมีปัญหา ไม่สามารถโพสต์ตามเวลาที่ตั้งไว้ได้ ต่อไปคงจะต้องมาเช็คตามเวลาจริงๆ ว่าได้ลงตามที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่นะครับ

ในช่วงที่ผ่านมา ได้เจอกับบางเรื่องที่เครียดอยู่บ้าง แต่เรายังคงต้องยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านเรื่องราวร้ายๆ อุปสรรคต่างๆ เหล่านั้นไปได้ ขอให้เรามีแรงใจสู้ พระองค์จะทรงนำเราในทุกย่างก้าวเสมอ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ

ในพระธรรมตอนนี้ เปโตรได้บอกให้ทุกคนได้รู้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์ สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นจากความตาย พระองค์ทรงยอมสละพระองค์เองเพื่อทุกๆ คน แม้พระองค์เป็นผู้ชอบธรรมอยู่แล้ว แต่พระองค์ก็ทรงยอมเพื่อให้พวกเราทุกคนรอดจากความผิดบาป กลับคืนดีกับพระเจ้า ขอให้ในช่วงนี้ อย่าลืมที่จะระลึกถึงพระองค์ กระทำในสิ่งที่เหมาะสม ประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้ผู้คนได้รับรู้ เพื่อให้พระพรได้แพร่กระจายออกไปให้มากที่สุด

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.