“ทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่ มุ่งไปข้างหน้า”

เพราะ​ฉะนั้น เมื่อ​เรา​มี​พยาน​มาก​มาย​อยู่​รอบ​ข้าง​อย่าง​นี้​แล้วก็​ขอ​ให้​เรา​ละ​ทิ้ง​ทุก​อย่าง​ที่​ถ่วง​อยู่ และ​บาป​ที่​เกาะ​แน่น ขอ​ให้​เรา​ยังคง​วิ่ง​แข่ง​ด้วย​ความ​ทร​หด​อด​ทน​ใน​การ​แข่ง​ขัน​ที่​อยู่​ข้าง​หน้า​เรา โดย​จับ​ตา​มอง​ที่​พระ​เยซู​ผู้​เบิก​ทาง​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​นั้น​สม​บูรณ์ พระ​องค์​ทรง​สู้​ทน​ต่อ​กาง​เขน เพื่อ​ความ​ยินดี​ที่​อยู่​ต่อ​หน้า​พระ​องค์ ทรง​ถือ​ว่า​ความ​อับ​อาย​นั้น​ไม่​เป็น​สิ่ง​สำ​คัญ และ​พระ​องค์​ประ​ทับ​เบื้อง​ขวา​พระ​ที่​นั่ง​ของ​พระ​เจ้า (ฮีบรู 12:1-2)
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. (Hebrew 12:1-2)

สวัสดีครับ ในช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ฝนตกเกือบทุกวันเลย เราควรที่จะวางแผนการเดินทางกันให้ดี มีการเผื่อเวลากันไว้ให้เยอะหน่อย เพื่อที่จะได้ถึงจุดหมายได้ทันเวลา ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิต ในการทำงานของทุกท่านด้วยนะครับ

พระธรรมฮีบรู  เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการยกย่อง สรรเสริญพระเยซู มีพูดถึงทหลักข้อเชื่อ การสิ้นพระชนม์ รวมไปถึงความสัมพันธ์ของพระคัมภีร์เดิมและใหม่ในเรื่องความเชื่อ ในส่วนที่นำเสนอนี้ อยู่ในส่วนของการตอบสนองต่อความเชื่อ ซึ่งมีคำเตือนที่เราควรสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องความอดทน ความพยายาม ความตั้งใจที่มุ่งมั่น ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือพระเยซู พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ขึ้น พระองค์สามารถนำเราไปถึงจุดหมายได้

ดังนั้น เราจึงควรมีความเชื่อที่มั่นคง อยู่ในทางของพระองค์ สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย โดยเฉพาะความบาปที่เกาะแน่นอยู่ ให้เอาออกไปจากชีวิตให้ได้ เพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าต่อไปด้วยความยินดี

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.