“จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ”

จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ (ฟิลิปปี 4:4-7)
Rejoice in the Lord always; again I will say, Rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand; do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. (Philippians 4:4-7)

สวัสดีทุกท่านครับ ข้อพระคัมภีร์วันนี้ในช่วงแรกอาจจะดูขัดๆ กับช่วงที่มีแต่ความโศกเศร้า ในช่วงสัปดาห์แห่งความอาลัยนี้ แต่คิดว่า เรายังต้องก้าวต่อไปด้วยใจที่ชื่นชมยินดี เพื่อให้งานสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไร ขอให้เรายังคงเข้มแข็งและเดินหน้ากันต่อไปนะครับ

พระธรรมตอนนี้ เป็นจดหมายฝากของ อ.เปาโล ที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่ท่านมีต่อคริสเตียนชาวฟิลิปปี โดยท่านปรารถนาที่จะให้คริสเตียนชาวฟิลิปปีมีประสบการณ์กับพระคุณพระเจ้าเมื่อมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของชีวิต

เราควรมีความชื่นชมยินดี มีความอ่อนสุภาพ ไม่กระวนกระวายสิ่งใด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากพระธรรมตอนนี้คือ อ.เปาโล ถึงแม้ท่านจะต้องเจอกับความทุกข์ การถูกข่มเหง จำคุก หรือถูกขู่ฆ่า ท่านก็คงชื่นชมยินดี และยังคงมีความอ่อนสุภาพอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นการเตือนให้เรายังคงยึดมั่นในพระเยซูคริสต์ ให้เราอธิษฐาน วิงวอน ขอบพระคุณพระองค์ ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็ตาม ขอพระองค์ทรงนำ คุ้มครองจิตใจของพวกเรา ให้พวกเรากล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต่อไปได้

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.