“เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม”

เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น อย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น ๆ (1 โครินธ์ 10:23-24)
“All things are lawful,” but not all things are helpful. “All things are lawful,” but not all things build up. Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. (1 Corinthians 10:23-24)

สวัสดีทุกท่านครับ ในชีวิตของเรานั้น มักจะต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่าง ทั้งในเรื่องของการเรียน การทำงาน อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ตาม เราอย่าลืมว่า เรายังมีพระเจ้าคอยอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอ ไม่ว่าเหตุการณ์ในจะเกิดขึ้น ก็ขอให้เรายอมรับ และกล้าที่จะเผชิญสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต่อไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำเราก้าวต่อไปด้วยนะครับ

ในพระธรรมจดหมายฝากของอ.เปาโลในตอนนี้ได้พูดถึงเสรีภาพในการทำทุกอย่าง จะเห็นว่าทุกสิ่งที่ทำ บางอย่างไม่เป็นประโยชน์ทั้งของตัวเอง หรือคนอื่น เช่น การเมาจนขาดสติ หรือโกรธใครอย่างไม่มีเหตุผล แล้วไปทำร้ายคนอื่น หรือทำให้คนอื่นเสียหาย สิ่งพวกนี้เห็นได้ว่า ไม่ทำให้เราดีขึ้น หรือทำให้เราเจริญอะไรขึ้นเลย เมื่อเราต้องทำสิ่งใด ขอให้เราคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งต่อผู้คนรอบตัวเรา รวมถึงสังคมด้วย ขอพระเจ้าทรงเตือนสติพวกเรา เมื่อเราทำสิ่งใด ขอให้เรากระทำต่อผู้คนรอบข้างหรือสังคมเหมือนอย่างที่ทำต่อตัวเองด้วย

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.