“วางใจในพระเจ้า”

อย่า​ให้​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ทุกข์​เลย พวก​ท่าน​วาง​ใจ​ใน​พระ​เจ้า จง​วาง​ใจ​ใน​เรา​ด้วย (ยอห์น 14:1)
Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me.  (John 14:1)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้รู้สึกได้ว่าฝนตกบ่อย ฟ้าครึ้มๆ แทบจะทุกวันเลย ยังไงก็ขอให้เราระวังอย่าไปทำให้ตัวเองเปียกฝนจนเป็นหวัด แล้วก็ระวังในเรื่องโรคโควิด-19 ที่ก็ยังคงอยู่กับเรา ล้างมือกันให้บ่อย ระวังฝนการหยิบจับ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้ อยู่ในช่วงที่พระเยซูกับเหล่าสาวกกำลังรับประทานอาหารมื้อสุดท้าย ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงล้างเท้าพวกสาวกด้วย ในข้อนี้พระเยซูตรัสในเรื่องที่พระองค์ทรงเป็นหนทางไปสู่พระบิดา เมื่อเราได้เรียนรู้ในพระธรรมตอนนี้ก็เห็นได้ว่า พระเยซูทรงเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต เป็นหนทางที่จะทำให้เรานั้นได้รับความรอด ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นพระองค์เหมือนที่เหล่าสาวกเห็นในช่วงเวลานั้น แต่เราก็ยังสามารถรับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และทรงช่วยเหลือ ทรงนำพวกเราอยู่่เสมอ ไม่เคยห่างไปจากเรา

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ