Tag: การอธิษฐาน

“แม้เจอทุกข์ยาก พระองค์ทรงช่วยเราเสมอ”

เมื่อ​มี​ความ​ทุกข์​ลำ​บาก เขา​ทั้ง​หลายได้​ร้อง​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์ แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​พ้น​จาก​ความ​ทุกข์​ใจ พระ​องค์​ทรง​ใช้​พระ​วจนะ​ของ​พระ​องค์​ไป​รัก​ษา​เขา​ทั้ง​หลาย และ​ทรง​ช่วย​กู้​เขา​จาก​หลุม​มรณา (สดุดี 107:19-20)Then they cried to the LORD in their trouble, and he delivered them from their distress. He sent out his word and healed them, and delivered them from their destruction. (Psalms 107:19-20) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ดูเหมือนจะดีขึ้น มีการเปิดประเทศกันมากขึ้น เริ่มจะทำอะไรต่ออะไรได้ตามปกติกันบ้างแล้ว แต่ยังไงเราก็ยังคงต้องระวังในการดำเนินชีวิต ยังมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนตกกันอยู่บ้าง ยังไงก็ดำเนินชีวิตกันด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับ พระธรรมเริ่มต้นของบรรพที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของพระธรรมสดุดีในตอนนี้ ได้บอกให้เราจงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงช่วยให้พ้นจากความยากลำบาก เมื่อเราต้องพบเจอกับความทุกข์ใจ หรืออุปสรรค […]

Read More

“อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​”

การ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​รักษา​ผู้​ป่วย​ให้​หาย​โรค และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​เขา​ลุก​ขึ้น​ได้ และ​ถ้า​เขา​เคยทำ​บาป พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​ให้​อภัย (ยากอบ 5:15)And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. (James 5:15) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังคงมีโรคระบาดที่ยังคงอยู่ และคงอยู่อย่างนี้กันไปตลอด ยังไงก็ขอให้เราสามารถผ่านพ้นกันไปได้ สามารถอยู่ร่วมกับโรคนี้กันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ พระธรรมจดหมายของยากอบในตอนนี้อยู่ในช่วงท้าย ที่ผู้เขียนได้บอกให้ผู้อ่านมีความอดทนและให้อธิษฐาน ในช่วงพระธรรมตอนที่นำเสนอนี้มีการกล่าวว่า หากใครมีความทุกข์ มีความสุข หรือเจ็บป่วย ก็ให้อธิษฐาน มีให้เชิญผู้ปกครองมาอธิษฐานด้วย การอธิษฐานด้วยความเชื่อนั้นสามารถรักษาอาการป่วยให้หายได้ หรือถ้าเคยกระทำบาป พระองค์ก็ให้อภัย คำอธิษฐานมีพลังให้เกิดผล เมื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอย่างนี้ ตัวเราเองก็ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า […]

Read More

“ทรงฟังเราเสมอ”

และ​นี่​เป็น​ความ​มั่น​ใจ​ที่​เรา​มี​ต่อ​พระ​องค์ คือ​ถ้า​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ก็​ทรง​ฟัง และ​ถ้า​เรา​รู้​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เมื่อ​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด เรา​ก็​รู้​ว่า​เรา​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​นั้น​จาก​พระ​องค์ (1 ยอห์น 5:14-15)And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. (1 […]

Read More

“อธิษฐานด้วยใจถ่อม”

เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา​โรค คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล (ยากอบ 5:16)Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. (James 5:16) สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว อีกไม่นานก็จะผ่านไปอีกปี พวกเราเองก็พบเจอกับโรคระบาดกันมาอย่างต่อเนื่อง และคิดว่าคงจะอยู่กับเราไปอีก และยังมีสายพันธุ์ใหม่อีก ยังไงพวกเราเองก็ยังคงต้องมีความระมัดระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตกันด้วยนะครับ พระธรรมจดหมายของยากอบในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องความอดทนและการอธิษฐาน เราควรรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าเราเองกระทำในสิ่งที่ผิดบาปไป เราควรยอมรับและสารภาพในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปด้วยใจที่ถ่อม ยอมให้พระองค์เข้ามาในชีวิต ให้พระองค์ทรงนำเรา และอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกันให้มาก เพื่อที่คำอธิษฐานจะมีพลังและเกิดผลได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม […]

Read More

“อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ”

อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ (ฟิลิปปี 4:6)do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. (Philippians 4:6) สวัสดีทุกท่าน ไม่ทันไรในตอนนี้ก็กำลังจะหมดเดือนที่ 11 ของปี อีกไม่นานก็จะหมดปีกันแล้ว วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังคงมีโรคระบาดโควิด-19 อยู่ดี คงจะเป็นโรคที่ยังคงจะอยู่กับเราไปเรื่อย ๆ เราเองก็ต้องปรับตัวเราให้ดำเนินชีวิตกันด้วยความระวัง ใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือให้บ่อยเพื่อให้อย่างน้อยเมื่อเราไปจับโดนอะไรที่มีเชื้อ เราก็จะยังไม่เป็นอะไร ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ผ่านพื้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้ เปาโลได้ตักเตือนนางยูโอเดียและนางสินทิเค ให้มีความปรองดองในพระเจ้า ให้มีความชื่นชมยินดีในพระองค์ เมื่อเราต้องเจอกับความทุกข์ยาก ความเหนื่อยล้า หรือเรื่องกังวลใด ๆ ขอให้เราไม่ต้องกังวล […]

Read More

“จงเชื่ออยู่เสมอ”

เพราะ​เหตุ​นี้ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เมื่อ​พวก​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ขอ​สิ่ง​ใด จง​เชื่อ​ว่า​ได้​รับ แล้ว​พวก​ท่าน​จะ​ได้​รับ​สิ่ง​นั้น (มาระโก 11:24)Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. (Mark 11:24) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ถึวแม้จะมีการเปิดประเทศแล้ว มีนักท่องเที่ยวเข้ามา แต่ยังไงเราก็ควรจะระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตกันอยู่ เพราะโรคระบาดยังไม่ได้หายไปไหน สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ผ่านพ้นช่วงนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูกับเหล่าสาวกเดินผ่านต้นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไป และพระเยซูทรงสอนในเรื่องความเชื่อ เมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งใดก็ขอให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์ เชื่อว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นและผ่านไปได้ ขอให้เรายังคงมั่นคงในพระองค์ เพื่อที่เราจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Read More

“ติดสนิทกับพระองค์”

ถ้า​พวก​ท่าน​ติด​สนิท​อยู่​กับ​เรา​และ​ถ้อย​คำ​ของ​เรา​ติด​สนิท​อยู่​กับ​ท่าน​แล้ว ท่าน​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​ปรารถ​นา​ก็​จะ​ได้​สิ่ง​นั้น (ยอห์น 15:7)If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. (John 15:7) สวัสดีทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามเรากันอยู่เสมอ แม้จะไม่ได้ถึงกับมีคนที่เข้ามาดูมาก แต่ก็รู้สึกดีใจที่ก็ยังคงผู้ที่เข้ามาติดตามอ่านกันอยู่เสมอ ในช่วงนี้ก็อีกไม่นานก็จะหมดปีกันอีกครั้งแล้ว ยังรู้สึกได้ว่าทำอะไรต่ออะไรได้น้อย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่แม้ตอนนี้จะเปิดประเทศแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อในหลักพันคนอยู่ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้ มีสิ่งใดที่เราอยากทำ ก็ขอให้ตั้งใจทำมันให้เต็มที่ที่สุด เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ ท่านด้วยนะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นเรื่องของ พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้ ซึ่งเป็นตอนที่พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นที่มีพระบิดาทรงดูแล มีแขนงที่ออกมา ส่วนที่ไม่ดีก็ถูกตัดออก ส่วนอื่นก็ทำการชำระให้สะอาดเพื่อให้เกิดผลที่มากขึ้น เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์ ให้เวลา ติดสนิทกับพระองค์ให้มากขึ้น เราก็สามารถอธิษฐานทูลขอแล้วได้สิ่งที่เราปรารถนา ถ้าแม้จะต้องใช้เวลาแค่ไหน ถ้าเรามีความเชื่อและไว้วางใจ ทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้และเกิดขึ้นมาได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ […]

Read More

“อธิษฐานและวิงวอน”

จง​อธิษ​ฐาน​ใน​พระ​วิญ​ญาณ​ทุก​เวลา​โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน​ทุกๆ อย่าง เพราะ​เหตุ​นี้​จง​เฝ้า​ระวัง​ด้วย​ความ​เพียร​และ​ด้วย​การ​วิง​วอน​เผื่อ​ธรร​มิก​ชน​ทุก​คน​อยู่​เสมอ (เอเฟซัส 6:18)praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, (Ephesians 6:18) สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราให้ผ่านพ้นมาจนถึงเดือนที่ 11 ของปี แม้จะต้องพบเจอกับอุปสรรคหลายอย่าง โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิต เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดปี ขอพระเจ้าทรงนำให้เราฟันฝ่าและผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง การต่อสู้กับวิญญาณชั่ว ซึ่งมีการกล่าวถึงการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อต่อสู้กับมารด้วย เมื่อเราต้องพบเจอกับอุปสรรค ความอันตราย สิ่งที่อาจทำให้เราหลงไป ขอให้เรายังคงยึดมั่นในพระองค์ อธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ ด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น เราจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม […]

Read More

“ทรงนำให้ผ่านพ้นได้”

ขอ​ให้​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แห่ง​สันติ​สุข ประ​ทาน​สันติ​สุข​ให้​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุก​เวลา​และ​ใน​ทุก​สถาน​การณ์ ขอ​ให้​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ดำ​รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทุก​คน​เถิด (2 เธสะโลนิกา 3:16)Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all. (2 Thessalonians 3:16) สวัสดีทุกท่าน ไม่ทันไรตอนนี้ก็ปลายเดือนสิงหาคมกันแล้ว ตอนนี้เรายังคงอยู่ในช่วงที่ยังมีโรคระบาดอยู่ ยังไงเราก็ควรที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิต รักษาความสะอาด ไปในที่สาธารณะก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วย ขอพระเจ้าทรงนำ เสริมกำลังให้พวกเราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมในตอนนี้เป็นส่วนท้ายของจดหมายฝากของเปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรเมืองเธสะโลนิกา ซึ่งเป็นข้อความที่มีการอวยพร หรือคำอธิษฐาน เมื่อเราอ่านในตอนนี้จะเห็นว่า ชาวเมืองเธสะโลนิกาจำเป็นอย่างมากในการรับพระพรที่มาจากพระเจ้า เมื่อมีการทำบาป พวกเขาควรสารภาพและกลับใจใหม่ เมื่อเห็นอย่างนี้ เราเองก็ควรที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์อยู่เสมอ เชื่อว่าพระองค์จะทรงนำ ช่วยเหลือเราให้ผ่านพ้นได้ในทุกสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible […]

Read More

“ทรงเคียงข้างเราเสมอ”

ข้าพ​เจ้า​ได้​แสวง​หา​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​ทรง​ตอบ​ข้าพ​เจ้า และ​ทรง​ช่วย​กู้​ข้าพ​เจ้า​ให้​พ้น​จาก​ความ​กลัว​ทั้ง​สิ้น (สดุดี 34:4) I sought the LORD, and he answered me and delivered me from all my fears. (Psalms 34:4) สวัสดีทุกท่าน ในช่วงสัปดาห์นี้ อย่าลืมที่จะระลึกถึงคุณแม่ที่ได้เลี้ยงดูเรามา อย่างน้อยก็โทรไปหา หรือไปเยี่ยมท่าน ทำอะไรด้วยกันสักนิดนึงก็ยังดี แม้ในช่วงนี้สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ค่อยดี มีผู้ได้รับเชื้อ มีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดอยู่มาก เราเองก็ควรจะระมัดระวังตัวเองให้มาก ล้างมือ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้นเมื่อหยิบหรือจับอะไรที่เป็นสาธารณะ อย่างน้อยก็ทำตัวให้ห่างไกลจากเชื้อโรคให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ พระธรรมสดุดีในตอนนี้ เป็นตอนที่ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพ้นจากความทุกข์ยาก ท่านได้สรรเสริญพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยท่าน เมื่อมองในส่วนนี้ เราเองที่เป็นคริสเตียน เราก็ควรดำเนินชีวิตให้อยู่ในทางของพระองค์ ยังคงเชื่อและไว้วางใจในพระองค์อยู่เสมอ ให้เราอธิษฐานขอการทรงนำ เสริมกำลังให้กับเรา พระองค์จะทรงตอบเรา ทรงนำพาให้เราก้าวข้ามทั้งความกลัว ความทุกข์ยากลำบากไปได้อย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ […]

Read More