“ทรงรับฟังเราเสมอ”

เมื่อคนชอบธรรมร้องทูล พระยาห์เวห์ทรงสดับ และทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้น พระยาห์เวห์ทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลาย และทรงช่วยผู้สิ้นหวัง (สดุดี 34:17-18) When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. (Psalm 34:17-18)

Read More

WBO2-May2016 “ทูลขอด้วยใจจริง”

“แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ แต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา”  (ยากอบ 1:5-6 THSV11) “If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven […]

Read More

สิ่งที่ได้จากการชมภาพยนตร์เรื่อง War Room

วันนี้เป็นบทความพิเศษ พอดีว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2016 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์คริสเตียนเรื่อง War Room ที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ จัดฉายโดยเพจ Christian Thai Subtitle  เนื้อเรื่องน่าสนใจ เพราะเน้นไปในเรื่องของการอธิษฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่คริสเตียนควรทราบ

Read More

WBO4-Sep2014 “ทรงเป็นโล่ปกป้องเรา”

  สดุดี 28:7-8 พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​และ​เป็น​โล่​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์ ข้าพ​เจ้า​จึง​ได้​รับ​ความ​อุป​ถัมภ์ และ​จิต​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​ก็​ปีติ​ยินดี​ยิ่ง ข้าพ​เจ้า​จะ​ขอบ​พระ​คุณ​พระ​องค์​ด้วย​บท​เพลง​ของ​ข้าพ​เจ้า พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​เป็น​กำ​ลัง​ของ​ประ​ชา​กร​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ทรง​เป็น​ป้อม​แห่ง​ความ​รอด​ของ​ผู้​ที่​พระ​องค์​ทรง​เจิม Psalm 28:7-8 ​​​​​​​​The Lord is my strength and my shield; ​​​​​​​in him my heart trusts, and I am helped; ​​​​​​​my heart exults, ​​​​​​​and with my song I give thanks to him. ​​​​​​​​​​​The Lord is the strength of his people; ​​​​​​​he is the saving refuge of […]

Read More

WBO3-Sep2014 “อ่อนแอ…เข้มแข็ง”

2 โครินธ์ 12:9-10 แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​แล้ว​ว่า “การ​มี​พระ​คุณ​ของ​เรา​ก็​เพียง​พอ​กับ​เจ้า เพราะ​ว่า​ความ​อ่อน​แอ​มี​ที่​ไหน ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​เรา​ก็​ปรา​กฏ​เต็ม​ที่​ที่​นั่น” เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​จะ​อวด​บรร​ดา​ความ​อ่อน​แอ​ของ​ข้าพ​เจ้า​มาก​ขึ้น​ด้วย​ความ​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง เพื่อ​ว่า​ฤทธา​นุ​ภาพ​ของ​พระ​คริสต์​จะ​อยู่​ใน​ข้าพ​เจ้า เพราะ​เหตุ​นี้ เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​คริสต์ ข้าพ​เจ้า​จึง​พอใจ​ใน​บรรดา​ความ​อ่อน​แอ ใน​การ​ถูก​เยาะ​เย้ย​ต่างๆ ใน​ความ​ลำบาก ใน​การ​ถูก​ข่ม​เหง ใน​เหตุ​วิบัติ​ต่างๆ เพราะ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​อ่อน​แอ​เมื่อ​ใด ข้าพ​เจ้า​ก็​จะ​เข้ม​แข็ง​มาก​เมื่อ​นั้น 2 Corinthians 12:9-10 But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the […]

Read More

WBO1-Apr2014 “เชื่อแล้วก้าวไปข้างหน้า”

มัทธิว 21:21-22 พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​ว่า “เรา​บอก​ความ​จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ถ้า​เพียง​พวก​ท่าน​มี​ความ​เชื่อ​และ​ไม่​ได้​สง​สัย ท่าน​ไม่​เพียง​จะ​สา​มารถ​ทำ​แบบ​เดียว​กับ​ที่​เรา​ทำ​กับ​ต้น​มะเดื่อ แต่​ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​สั่ง​ภู​เขา​ลูก​นี้​ว่า ‘จง​ลอย​ขึ้น​และ​เคลื่อน​ไป​ลง​ทะเล’ ก็​จะ​เป็น​ไป​ตาม​นั้น  ทุก​สิ่ง​ที่​ท่าน​อธิษ​ฐาน​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ​ก็​จะ​ได้” Matthew 21:21-22 And Jesus answered them, “Truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ‘Be taken up and thrown […]

Read More

WBO4-Dec2013 “จงอธิษฐาน”

ลูกา 21:36 “แต่​จง​เฝ้า​ระ​วัง​อยู่​ทุก​เวลา จง​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​มี​กำ​ลัง​รอด​พ้น​เหตุ​การณ์​ทุก​อย่าง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​นั้น และ​จะ​ยืน​อยู่​ต่อ​หน้า​บุตร​มนุษย์​ได้” Luke 21:36 But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place, and to stand before the Son of Man.”

Read More

WBO4-May2013 “Let’s Pray”

ฟิลิปปี 4:6-7 อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ Phillipians 4:6-7 do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

Read More

WBO2-May2013 “อธิษฐาน ทูลขอ ขอบพระคุณ”

1 ทิโมธี 2:1 เพราะ​ฉะนั้น​ก่อน​สิ่ง​อื่น​ใด​ทั้ง​หมด ข้าพ​เจ้า​ขอร้อง​พวก​ท่าน​ให้​วิง​วอน อธิษ​ฐาน ทูล​ขอ และ​ขอบ​พระ​คุณ​เพื่อ​ทุก​คน 1 Timothy 2:1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people,

Read More
%d bloggers like this: