WBO1-Mar2016 “ก้าวไปด้วยใจมุ่งมั่น”

feet-538245_1280

ฟิลิปปี 4:13 ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า

Philippians 4:13 I can do all things through him who strengthens me.

สวัสดีทุกท่านครับ เข้าสู่เดือนใหม่ เดือนที่ 3 ของปี เดือนมีนาคม อากาศเริ่มมีเย็นลงอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับหนาวมาก หวังว่าอากาศเย็นเย็นสบายอย่างนี้อยู่กับเราไปนานๆ หน่อยนะครับ

ในช่วงเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ระลึกถึงช่วงเวลาที่ของวันศุกร์ประเสริฐและวันอีสเตอร์ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู ไม่ว่าเราจะแย่แค่ไหน พระองค์ก็ทรงให้อภัยเราเสมอ

ในข้อพระคัมภีร์วันนี้ มาจากพระธรรมฟิลิปปี ซึ่งเป็นจดหมายฝากของอ.เปาโล ที่ย้ำเตือนให้เรามุ่งไปข้างหน้า มุ่งไปสู่เส้นชัย มุ่งไปถึงหนทางที่เราคาดหวังไว้ ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกำลังของเรา พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราไม่มีห่าง  ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความตั้งใจ และเชื่อว่าพระองค์ทรงนำให้ก้าวไปอย่างไม่ท้อ สู้ๆ นะครับ

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงเก่าที่ทำให้เรารู้ว่า เราไม่ได้อยู่คนเดียว พระเยซูทรงเป็นเพื่อนเรา อยู่เคียงข้างเราเสมอ

เพลง เพื่อน ร้องโดย จุ๋มจิ๋ม ดาราวรรณ (Grace Collection ชุด A)

ขอพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ และขอพระองค์ทรงเสริมกำลังพวกเราทุกคนให้ก้าวต่อไปครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.