WBO1-Nov2014 “อย่ากังวล”

PRAYWORRY1

มัทธิว 6:25 “เพราะ​เหตุ​นี้ เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ชีวิต​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​กิน หรือ​จะ​เอา​อะไร​ดื่ม และ​อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ถึง​ร่าง​กาย​ของ​ตน​ว่า​จะ​เอา​อะไร​นุ่ง​ห่ม ชีวิต​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​อาหาร​ไม่​ใช่​หรือ? และ​ร่าง​กาย​สำ​คัญ​ยิ่ง​กว่า​เครื่อง​นุ่ง​ห่ม​ไม่​ใช่​หรือ?

Matthew 6:25 “Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?

สวัสดีเดือนพฤศจิกายนครับ ในช่วงที่อากาศเริ่มเย็นลงบ้าง แต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไป อย่าให้ตัวเราเปลี่ยนตามกระแสของโลกมากจนเกินไป เพราะพระองค์ทรงต้องการให้เรายืนหยัดในความเชื่อที่มีต่อพระองค์ อย่าลืมที่จะกลับมาศึกษาพระคัมภีร์ พระคำของพระองค์จะทรงนำ ทรงช่วย ทรงเตือนเราๆ ทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกันได้

ข้อพระคัมภีร์ที่นำมาในวันนี้ มาจากพระกิตติคุณมัทธิว ในช่วงที่พระเยซูทรงเทศนาบนภูเขา พระองค์ทรงเทศนาในหลายๆ เรื่องๆที่มีประโยชน์กับพวกเราทุกคน ในตอนนี้อยู่ในเรื่องของความกังวลและความกระวนกระวาย

ความกังวล ความกระวนกระวาย เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอบ่อย เพราะเมื่อเราทำสิ่งใด ก็มักจะมีความท้อแท้ กังวล กลัวว่างานจะไม่เสร็จ หรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง หรือไม่ก็กลัวที่จะไม่เป็นไปตามกระแสของโลก ทั้งเครื่องมือ แฟชั่น สื่อบันเทิง หรือความสนุกสนาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สิ่งเหล่านั้นไม่มีความยั่งยืน มาแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้ เราก็หนีไม่พ้นในเรื่องพวกนี้ เมื่อเรามีแล้ว ก็ควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่คิดจะตามคนอื่น ตามให้ทันกระแสโลกด้วยการซื้อของใหม่ๆ มาใช้ตลอดเพื่อให้ดูทันสมัย แต่นั่นเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เราอย่าไปกังวลว่าเราจะต้องมี หรือจะต้องได้ไปทุกอย่าง ในเมื่อเรามีแล้ว เราก็ควรใช้ในสิ่งที่เรามีอย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองด้วย

สิ่งที่เหมาะสมอีกอย่างที่เราควรทำคือ ให้เวลากับการศึกษาพระคัมภีร์บ้าง อย่างน้อยก็พอที่จะทำให้เราเข้าใจและนำไปใช้ ขอพระเจ้าทรงนำเราในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เป็นเพลงใหม่ของ W501 ที่ร้องโดย เต้น นรารักษ์แม้จะเจอกับวิกฤติของชีวิต แต่เธอก็ยังยืนหยัดอยู่ได้คือพระเจ้า พระองค์ยังคงเป็นคำตอบทุกอย่างในชีวิตของเรา ขอพระเจ้าทรงนำเราที่จะก้าวผ่านโลกที่วุ่นวายนี้ด้วย

เพลง พระเยซูเป็นคำตอบ ร้องโดย เต้น นรารักษ์ (W501)

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

 ที่มาของภาพประกอบ : Life Road Signs

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.