WBO1-Oct2016 “ดูดีจากภายใน”

necklace-518275_640

อย่าประดับตัวแต่ภายนอก ด้วยการถักผม การสวมใส่เครื่องทอง หรือการนุ่งห่มเสื้อผ้า แต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจ ด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบ ซึ่งเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจ้า (1 เปโตร 3:3-4)
Do not let your adorning be external-the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear- but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God’s sight is very precious. (1 Peter 3:3-4)

สวัสดีวันฝนพรำอีกวัน ตอนที่กำลังเขียนอยู่นี่ ฝนก็ตกลงมา นี่ก็เดือนตุลาคมแล้ว อีกไม่นานก็จะหมดปี หวังว่าทุกท่านจะทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ หรือถ้ายัง ก็ขอให้ตั้งใจทำกันให้สำเร็จด้วยละ

ในช่วงเดือนนี้จะใช้ธีมในหัวข้อ “Beauty” ความงามนั้นมีหลายรูปแบบ อยากรู้ว่าความงามในพระคัมภีร์มีการพูดถึงอย่างไรบ้าง อย่าลืมติดตามกันได้นะครับ

พระธรรม 1 เปโตร เป็นจดหมายฝากของ อ.เปโตร ในตอนนี้ได้กล่าวถึงความประพฤติที่พึงปรารถนาของทุกคน ไม่ใช้แค่ให้ผู้หญิงอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ชาย หรือดูดีที่เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับภายนอก ผู้หญิงที่ดีนั้น ควรดูจากภายในจิตใจที่สงบและอ่อนสุภาพ เครื่องประดับทางจิตใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดียิ่งที่ควรรักษาไว้ นี่เป็นความงามที่แท้จริงของผู้หญิง ดังนั้นแล้ว ผู้หญิงที่ดูดีควรงามจากภายในจิตใจของเรา เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข อยู่ในทางของพระเจ้าด้วย

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ขอเป็นเพลงฟังสบายๆ สักเพลง เป็นเพลงที่พูดถึงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่งโดยพี่บอยด์อีกเช่นเคย ไม่ใช่แค่เราต้องทำงานโดยไม่สนใจ แต่เราควรสนใจคนรอบข้างบ้าง ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ เราก็ยังคงมีพวกเค้าอยู่ด้วยเสมอ ๅ1ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง แค่รอยยิ้ม โดย พี่บอยด์ โกสิยพงษ์ feat. น้องดีใจ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.