“รักกันด้วยใจจริง”

ขอให้ความรักมาจากใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพี่น้อง จงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณ จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงสู้ทนต่อความยากลำบาก จงขะมักเขม้นอธิษฐาน (โรม 12:9-12)
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. (Romans 12:9-12)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ยังคงมีกลิ่นอายของเดือนแห่งความรักอยู่ แต่อย่าลืมว่าเราควรรักกันทุกวัน ไม่ใช่ในช่วงนี้ และความรัก ไม่ใช่ความรักกันในระหว่างคู่รัก หรือแฟน แต่ยังรวมไปถึงความรักในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ร่วมโรงเรียน ร่วมมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบก็ด้วย ไม่ว่าใครเราก็ควรจะรักกันให้มากๆ ขอพระเจ้าทรงนำให้เรารักกันนะครับ ^_^

พระธรรมโรมนี้ เป็นที่รู้กันว่าเป็นจดหมายฝากของ อ.เปาโล ในตอนที่นำเสนอนี้ ได้พูดถึงส่วนประกอบของความสำเร็จ ก็คือ จงรักกันด้วยใจจริง ซึ่งหมายถึงให้เราแสดงความรักต่อผู้อื่นด้วยความความจริงใจ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธฺ์ ให้เรามีทั้งความรัก ความเชื่อ และสติปัญญา ในส่วนของความรักนั้น ก็ไม่ควรที่จะมีความคิดอื่นแอบแฝง ให้เรารักกันอย่างใสซื่อจริงๆ อีกอย่างก็คือ เราควรหันหลังให้กับความคิดที่ไม่ดีพวกนั้น รวมถึงกระทำในสิ่งที่อ่านไปนั้นด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราเป็น ขอให้เรายังคงรักซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจ เพื่อที่ความรัก พระพรของพระองค์จะได้กระจายไปได้ทั่วด้วย

หัวข้ออธิษฐาน สามารถเสนอกันมาได้ ทางคอมเมนต์ หรือทางเพจ Weekly Bible ก็ได้เช่นกันครับ

  • ขอให้เรามีความรักที่ดีต่อกัน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมชั้นเรียน ครอบครัว คนที่เรารัก แม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบก็ตาม ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถรักทุกคนได้ และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันในยามยากลำบาก
  • ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ขอพระองค์ทรงดูแลรักษาด้วย
  • ขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกท่านในการทำงาน หรือในการเรียน ขอพระองค์ประทานสติปัญญา ความตั้งใจในการทำงานหรือในเรื่องการเรียนให้กับทุกท่านด้วย
  • ขอพระเจ้าทรงนำในการทำสิ่งต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ในตลอดปีนี้ ขอพระองค์ทรงนำให้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย วันนี้ในเพลงที่ทำให้เราอยากบอกรักพระเจ้ากันมากขึ้น ไม่รอช้า มาฟังกัน

เพลง รักแท้ (Whole Hearted Love) ร้องโดย จ๋อม พรนภา

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.