WBO2-July 2011 “ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน”

1 ยอห์น 3:17  แต่​ถ้า​ใคร​มี​ทรัพย์​สม​บัติ​ใน​โลก​นี้ และ​เห็น​พี่​น้อง​ของ​ตน​ขัด​สน​แล้ว​ยัง​ไม่​เปิด​ใจ​ช่วย​เขา ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า​จะ​ดำ​รง​อยู่​ใน​คน​นั้น​ได้​อย่าง​ไร?

1 John 3:17 But if anyone has the world’s goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God’s love abide in him?

ในชีวิตของเรา  ก็ต้องมีบ้างที่อยากได้นั่น อยากได้นี่ตามกระแสของสังคม  ทำให้ต้องมีการไขว่คว้าหาสิ่งของนั้นมาให้ได้  จนมาถึงการได้มาโดยทุจริต การแย่งชิง  หรือการขโมยขึ้น  ด้วยเหตุนี้  ทำให้เรามีความปลอดภัยน้อยลง  อันเนื่องมาจากความโลภ ความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้น 

เมื่อเรามองย้อนกลับไปดูคนยากจน  หรือผู้ยากไร้ที่ไม่มีอะไรกิน  หรือผู้ที่ขัดสน  เราควรที่จะแบ่งเงิน  หรือทรัพย์สิน  หรือสิ่งของที่พอจะช่วยได้  เพื่อให้ได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  แม้บางครั้งจะเกิดการสร้างภาพว่าไปทำอย่างนี้ ไปบริจาคอย่างนั้นเพื่อให้เกิดผลงาน  สิ่งที่เราควรจะทำคือ  ทำด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน”  ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนเห็นว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้  เพื่อให้คนอื่นรู้  สิ่งนี้จะเป็นการเสียสละ  หรือการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่แล้ว

หัวข้ออธิษฐาน

–  กลุ่มเซลล์คริสเตียน ทั้งในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังจะเริ่ม เพราะเป็นช่วงเพิ่งเปิดเทอมใหม่ ขอให้น้องๆ คริสเตียนที่เพิ่งเข้ามาเรียนปีแรก สามารถมาพบเจอกับรุ่นพี่ในกลุ่มเซลล์เจอ และสามารถเข้าร่วมกลุ่มเซลล์ด้วย รวมถึงน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเซลล์อยู่แล้ว ขอให้ทุกๆ คนสามารถแบ่งเวลาทั้งในเรื่องเรียน การงาน การรับใช้ทั้งที่คริสตจักร และที่กลุ่มเซลล์ได้ ขอให้ผู้คนที่พบเจอกลุ่มเซลล์จะได้รับทั้งพระพรและสิ่งดีๆ กลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

– ค่าย GCF (Graduated Christian Followship) ซึ่งเป็นค่ายของผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 15-17 ก.ค. ปีนี้จะจัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ผู้ที่ได้ไปค่ายนี้จะได้รับพระพรและสิ่งที่ดีกลับไป รวมถึงผู้ที่เป็นวิทยากร ผู้ที่มีส่วนในการจัดเตรียม กรรมการค่าย ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจในการทำงานนี้ให้สำเร็จด้วย

ปิดท้ายด้วยเพลงน่ารักๆ ที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาวันนี้ แต่เป็นแนวให้กำลังใจ  แม้ว่าเราจะต้องเจอกับอุปสรรค หรือเจอเรื่องที่เลวร้าย  แต่เรายังมีคนที่คอยช่วยเหลือ  ให้ทุกสิ่งที่เราเจอ  จะสามารถผ่านพ้นไปได้ สู้เค้านะ

เพลง  อย่ายอมนะ โดย  Project H

 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=NQ9_rwBgyfQ]

เมื่อเราให้ หรือกระทำสิ่งใดๆ กับผู้อื่น  เราไม่ควรหวังผลตอบแทนหรือชื่อเสียง หรือความยอมรับจากใครมาก เพื่อที่เราจะได้ทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ ท่านที่ได้มาอ่านนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.