WBO2-Mar2013 “เราเป็นปุโรหิตหลวง”

Royal_Priesthood

1 เปโตร 2:9 แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์​พันธุ์​ที่​ทรง​เลือก​สรร เป็น​พวก​ปุโร​หิต​หลวง เป็น​ชน​ชาติ​บริ​สุทธิ์ เป็น​ประ​ชา​​กร​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พระ​เจ้าเพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​ประ​กาศ​พระ​เกียรติ​คุณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์

1 Peter 2:9 But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.

กลับมาพบกันอีกครั้ง ในวันนี้ขอเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ได้จากการที่ได้ไปร่วมค่ายผู้สำเร็จการศึกษา ของสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย เมื่อวันที่ 23-25 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่บ้านพักพระหฤทัย จ.เพชรบุรี ซึ่งหัวข้อค่ายคือ Resurrection ดูแล้วเหมือนกับเป็นเรื่องที่ดูหนักอยู่ เพราะเน้นไปในด้านการศึกษาพระคัมภีร์ แต่ก็ได้ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วย และได้ข้อคิดดีๆ จากค่ายนี้เยอะเลย ซึ่งข้อพระคัมภีร์ในช่วงนี้จะมาจากค่ายนี้เป็นส่วนใหญ่ละกัน

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องหลักของค่ายเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือ การเป็นปุโรหิตหลวง ซึ่งในค่ายก็ได้เรียนรู้ว่าปุโรหิตหลวงนั้นเป็นอย่างไร ทำหน้าที่อะไร อย่างไรบ้าง ซึ่งหน้าที่หลักก็คือ การถวายเครื่องหอมบูชาแด่พระเจ้า ซึ่งก็มีหลากหลายขั้นตอน ตามรูปแบบที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับในยุคปัจจุบัน ก็เหมือนกับเรา ซึ่งเป็นคริสเตียน อยู่ในหลากหลายพื้นที่ หลากหลายงาน หลากหลายคริสตจักร เราต่างก็เป็นปุโรหิตหลวงที่ทำหน้าที่ของเราออกมา ซึ่งเราก็ควรที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ทำหน้าที่ประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้ผู้คนที่เราได้เข้าร่วมได้รับรู้ด้วย แม้ว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้ดีอะไร ยังเป็นคนที่บาป ไม่สมควรจะได้รับการอภัย แต่พระองค์ก็ทรงอภัยบาปให้กับเราแล้ว ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงยอมตามเพื่อเราแล้ว ขอให้เราเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับทุกคนได้เห็นด้วยนะครับ ^^

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย ในโลกนี้ ยังมีอีกหลายคนที่ยังต้องการแสงสว่าง เราควรที่จะเป็นแสงสว่างนั้น ประกาศเรื่องราวความรักของพระเยซูคริสต์ ให้ทุกคนได้รู้ แม้ว่าจะดูยาก แต่เราสามารถทำได้ พระองค์จะทรงนำเรา

เพลง แสงสะท้อน ร้องโดย บอย Peacemaker

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=a42dePRHYe8]

ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆ คนนะครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.