WBO2-Sep2011 “ขอโทษนะ”

มัทธิว 18:15-16  “หาก​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​คน​หนึ่ง​ทำ​ผิด​​ต่อ​ท่าน  จง​ไป​หา​และ​ชี้​ความ​ผิด​ต่อ​เขา​สอง​ต่อ​สอง​เท่า​นั้น ถ้า​เขา​ฟัง​ท่าน ท่าน​จะ​ได้​พี่น้อง​คืน​มา  แต่​ถ้า​เขา​ไม่​ฟัง​ท่าน จง​พา​อีก​คน​หนึ่ง​หรือ​สอง​คน​ไป​ด้วย เพื่อ​ให้​คำ​พูด​ทุก​คำ​ได้​รับ​การ​ยืนยัน​ด้วย​ปาก​ของ​สอง​สาม​คน ​เพื่อ​ทุก​คำ​จะ​เป็น​หลัก​ฐาน​ได้

Matthew 18:15-16   “If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses.

จากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ ก็เป็นวิธีการเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นกับเรา หรือเราไปกระทำความผิด ก็ย่อมมีพยานคนหนึ่งรู้เห็นว่า เค้าหรือเราเป็นผู้กระทำความผิด ถ้าเค้ายังไม่ยอมรับ ก็จะมีพยานอีกหลายคนมาบอกว่าเค้าหรือเราเป็นผู้กระทำความผิด สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ความลับไม่มีในโลก เมื่อเราทำสิ่งใดไว้ ย่อมมีผู้ที่เห็นการกระทำสิ่งนั้น ถ้าไม่เห็นต่อหน้า ก็ต้องเห็นทีหลังอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อเรากระทำสิ่งใดที่ผิดไป ก็ควรที่จะไปขอโทษ ยอมรับในความผิดที่เราได้กระทำ เพื่อที่เรายังจะได้เป็นเพื่อน เป็นมิตร อยู่ต่อไป

หัวข้ออธิษฐาน

–  การทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ ขอให้ทุกท่านที่เข้าไปบริหารประเทศ จะมีความจริงใจในการพัฒนาประเทศ ไม่หวังแต่จะได้เพื่อตนเองหรือพวกพ้องเพียงอย่างเดียว

–  ช่วงเวลานี้ก็ใกล้ที่จะสอบปลายภาคของน้องๆ กันแล้ว ขอให้ทุกคนมีสติปัญญาและความตั้งใจในการสะสางงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จ รวมถึงมีสมาธิในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ เพื่อที่จะได้สอบผ่านทุกรายวิชาด้วย

– การดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวัน ที่จะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย ซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะอ่อนกำลัง ไม่สามารถทำได้ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน หรือทำในสิ่งใดๆ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วย

– ในช่วงนี้ สภาพอากาศก็แปรปรวน หรือมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวน้ำท่วม เดี๋ยวร้อน ขอให้ทุกคนที่ประสบกับเหตุภัยธรรมชาตินี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมที่จะเรียน หรือทำงานกันต่อไปได้

ปิดท้ายด้วยเพลงอีกเช่นเคย คราวนี้ขอเป็นเพลงที่กริชรู้จักกับนักร้องคนนี้ดีกว่า น้องคนนี้เป็นรุ่นน้องที่เรียนอยู่ มศว ด้วย เมื่อเราเจอกับอุปสรรค ความทุกข์ คิดไปเองว่าไม่มีใคร แต่ยังไง ก็ยังคงมีเพื่อนที่คอยรับฟัง ยังคงรักและคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมออยู่แล้ว รับฟังกันได้

เพลง New Beginning (เริ่มต้นใหม่)

โดย ณัฐชา มิตรกูล (มะปราง)

ที่มา : Crossover Music

 [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Y8LrinCab0g]

เมื่อเราทำผิด เรารู้ตัวแล้วก็ควรขอโทษ  เพื่อที่จะได้ยังคงความเป็นมิตรกันต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.