WBO3-Feb2014 “รักทั้งมิตรและศัตรู”

love_your_enemies_by_gjfvila-d4ux6m1

 

ลูกา 6:35 แต่​จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน​และ​ทำ​ดี​ต่อ​เขา จง​ให้​เขา​ยืม​โดย​ไม่​หวัง​ที่​จะ​ได้​คืน แล้ว​บำ​เหน็จ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​บริ​บูรณ์ แล้ว​ท่าน​จะ​เป็น​บุตร​ของ​องค์​ผู้​สูง​สุด เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​พระ​กรุณา​ทั้ง​ต่อ​คน​อกตัญ​ญู​และ​คน​ชั่ว

Luke 6:35  But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he is kind to the ungrateful and the evil.

สวัสดีทุกคน เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ก.พ. อากาศเริ่มกลับมาเย็นกันขึ้นมาบ้าง หวังว่าคงทำให้ทุกคนเย็นสบายกันบ้างไม่มากก็น้อยละนะ ในช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองในบ้านเรายังคงยุ่งเหยิง ไม่รู้ว่าจะจบลงอย่างไร แต่ขอพระเจ้าทรงนำให้เหตุการณ์ต่างๆ จะได้รับการคลี่คลายโดยเร็วด้วย ไม่อยากให้ใครต้องเสียชีวิต หรือทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้เลย

ที่พูดถึงเรื่องนี้ ก็เพราะพระธรรมตอนนี้สอนในเรื่องของการรักศัตรู ซึ่งนำมาจากคำตรัสของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมลูกา ซึ่งเป็นช่วงที่ท่าน พร้อมกับเหล่าสาวกของพระองค์ ได้ออกประกาศ และทำการอัศจรรย์ทั่วแคว้นยูเดีย กรุงเยรูซาเล็ม รวมทั้งเมืองไทระ และเมืองไซดอน ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเล (อ้างอิงจาก พระธรรม ลูกา บทที่ 6:17) ซึ่งมีตอนหนึ่งที่พระองค์ได้ตรัสถึง คือในเรื่องความรักที่พึงมีต่อศัตรู

นอกจากเรารักเพื่อน พวกพ้อง พี่น้องของเราแล้ว เราควรที่จะรักศัตรู คนที่เราเกลียด หรือไม่ชอบด้วย ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย แต่เราก็ควรที่จะรักพวกเค้า เพราะพวกเค้าก็เป็นเพื่อนร่วมโลก เพื่อนร่วมประเทศเหมือนกัน พระองค์ทรงสร้างพวกเรามาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครแตกต่าง เราเองก็รู้อยู่แล้ว แต่ก็มักที่จะหลงลืมกันไป สิ่งที่เราควรทำคือ เราควรที่จะรักซึ่งกันและกัน แม้ว่าคนๆนั้นจะเป็นคนที่เราไม่ชอบ เมื่อเราต้องพบกับสถานการณ์ในช่วงที่ทะเลาะกันแบบนี้ เราก็ควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย โดยที่ไม่เกี่ยงกันว่าคนๆ นี้อยู่สีไหน ข้างไหน พวกเราก็เป็นมนุษย์ เป็นเพื่อนร่วมประเทศเหมือนกัน เราควรช่วยเหลือกันเข้าไว้ อย่าไปหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งที่จะได้ตอบแทนหลังจากที่เข้าไปช่วย เราต้องช่วยเหลือ รักกันด้วยความจริงใจ ไม่มีการเสแสร้งแกล้งทำ รักกันเค้าไว้ ประเทศจะได้สงบสุขกันเสียที ขอพระเจ้าทรงนำในทุกๆ ปัญหาที่เผชิญกันอยู่ ให้ประเทศไทยสงบสุขกันเสียที

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย จากที่ได้เขียนตอนนี้ ทำให้นึกถึงช่วงที่ประเทศไทยเจอกันสถานการณ์น้ำท่วม ที่เราหลายๆ คนร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทน หวังว่่าเหตุการณ์ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รับการคลี่คลายด้วย จึงได้นึกถึงเพลงนี้ ทีแต่งขึ้นในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมพอดี หวังว่าจะช่วยกันเตือนสติให้เรายังรักกัน ช่วยเหลือกัน โดยไม่หวังผลกันด้วย ^_^

เพลง หนึ่งเดียวกัน ร้องโดย วง 3AM 

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cfX9R4o0TGY]

ขอพระเจ้าอวยพรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.