WBO3-Oct2014 “ขอเพียงอภัยให้กัน”

free

มัทธิว 6:14-15 “เพราะ​ว่า​ถ้า​พวก​ท่าน​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์ พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​จะ​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​พวก​ท่าน​ด้วย แต่​ถ้า​พวก​ท่าน​ไม่​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์ พระ​บิดา​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​พวก​ท่าน​เหมือน​กัน

Matthew 6:14-15 For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

สวัสดีเย็นวันศุกร์ครับทุกคน ในช่วงนี้อากาศก็เริ่มกลับมาเย็นขึ้นมานิดนึงแล้ว ดีใจด้วย แต่ก็ระวังเรื่องสุขภาพกันด้วย อย่าให้เป็นหวัดกันง่ายๆ ละ

ข้อพระคัมภีร์ที่นำมานี้ อยู่ในพระธรรมมัทธิว หนึ่งในพระกิตติคุณที่กล่าวถึงพระเยซูตั้งแต่ประสูติ จนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ในตอนนี้เป็นตอนที่พระเยซูได้ทรงสอนเราในเรื่องการอธิษฐาน ว่าการอธิษฐาน ไม่จำเป็นต้องทำให้ใครอื่นเห็น แต่ให้เราอธิษฐานในที่ๆ เหมาะสมจะดีกว่า และอย่าพูดมากหลายคำ เพราะพระองค์ทรงทราบก่อนที่เราจะทูลขอเสียอีก พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งที่เป็นตัวเรา คำอธิษฐานที่สอน ก็เป็นตอนที่รู้จักกันดี ซึ่งในตอนท้ายมีการกล่าวถึงการให้อภัยด้วย

การให้อภัย เป็นการที่เรายอมละซึ่งความโกรธ ความแค้นเคืองที่คนที่รู้จักมาทำในสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อน หรือทำให้เราโกรธจนอยากที่จะทำร้ายคนนั้น แต่ช้าก่อน พระเจ้าทรงให้อภัยเราทุกคน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเช่นไร พระองค์ทรงให้อภัยหมดแล้ว ตัวเราเองก็ควรที่จะตอบแทนด้วยการให้อภัยกับเพื่อน หรือคนที่ทำไม่ดีกับเรา เหมือนที่พระเจ้าทรงทรงอภัยให้กับเราแล้ว ขอให้เรารู้จักยอม ใ้หอภัยคนอื่น เพื่อที่เราจะได้เป็นมิตรกับคนนั้น หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ขอพระเจ้าทรงนำเราในการรู้จักห้ามใจ ให้อภัยกันด้วยครับ

ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย กับเพลงที่เกี่ยวกับการอภัยที่นึกถึง ก็เป็นเพลงนี้เป็นเพลงแรก ซึ่งได้บอกว่า อย่าให้เวลาที่เราโกรธมันอยู่กับเรานานๆ แต่ให้เราปล่อยมันออกไป ด้วยการให้อภัยต่อกัน

เพลง ขอเพียงอภัย ร้องโดย พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ

http://www.youtube.com/watch?v=H4tgxbJDvaI

ขอพระเจ้าอวยพรมากๆ ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.